Menu

A+ A A-

Χρηματοδοτήσεις TEESCHOOLS για τα σχολεία


Μέσω του θεσμού των ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας) ξεκίνησε από το πρόγραμμα Ιnterreg-MED το έργο TEESCHOOLS που στοχεύει στην παροχή νέων λύσεων στις Τοπικές Αρχές τόσο σε τεχνικούς όσο και σε οικονομικούς όρους, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις ανακαίνισης για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΣΜΚΕ) σε Σχολεία της Μεσογείου. Η καινοτομία της προσέγγισης του έργου συνίσταται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου φιλικών προς το χρήστη, αλλά έγκυρων επιστημονικών εργαλείων: ένας προληπτικός έλεγχος για την απλοποίηση των ενεργειακών ελέγχων, ένας μετρητής αποτυπώματος άνθρακα που θα βασίζεται στις πληροφορίες του κύκλου ζωής των κτιρίων, μία καινοτόμα βάση δεδομένων με τις Καλύτερες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανακαίνιση των κτιριακών σχολείων, επεξεργασμένα οικονομικά μοντέλα και υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Αυτά τα εργαλεία θα ελεγχθούν στις χώρες όλων των εταίρων, ώστε να υιοθετηθούν και εναρμονιστούν με τους στόχους των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ενεργειακών πλάνων. Μία ειδική διακρατική ομάδα έργου θα υποστηρίξει τις πιλοτικές δράσεις και μικτά μοντέλα μάθησης θα ενισχύσουν την εφαρμογή τους.  
Εντωμεταξύ στην ετήσια Γενική Συνέλευση των «Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ ή EGTCs) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Οκτωβρίου, ο κ. Σπύρος Σπυρίδων που προήδρευσε κατά τη διάρκειά της, είχε παράλληλα την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις των δύο ελληνικών ΕΟΕΣ (Αμφικτυονία και Εύξεινη Πόλη) για τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο, δηλαδή το αύριο της Ε.Ε.
 
Ο κ. Σπυρίδων εκ μέρους των παραπάνω ΕΟΕΣ, ζήτησε επίσης για το σκοπό αυτό να πραγματοποιηθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση όλων των ΕΟΕΣ της Ε.Ε. στην Αθήνα το Μάρτιο του 2018.
Η πρόταση αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από το σύνολο των παρευρισκομένων.
 
Στην ΕΕ υφίστανται σήμερα 69 ΕΟΕΣ που αφορούν 20 κράτη – μέλη, 900 περίπου περιφερειακές – τοπικές αυτοδιοικήσεις, πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους φορείς, που απευθύνονται σε περίπου 30 εκατ. πολίτες της ΕΕ.

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Σπύρου Σπυρίδων.

Φίλες και Φίλοι εκπρόσωποι των ΕΟΕΣ
Τα μέλη του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη όλα οργανισμοί αυτοδιοίκησης , από πέντε χώρες του ευρωμεσογειακού χώρου, έχουν βαθιά την πεποίθηση ότι οι λαοί της Ευρώπης βιώνουμε με διαφορετική ένταση από χώρα σε χώρα, μια βαθιά πολιτισμική κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, θεσμών, ιδανικών, πρακτικών και συμπεριφορών και το σημαντικότερο, έλλειψης οραμάτων. Εάν αυτή η θέση γίνει αφετηρία για μια νέα εκκίνηση τότε το αύριο, κατά την άποψη μας, θα είναι ευοίωνο. Η άποψη που θέλει την κρίση μόνο οικονομική, νομισματική και δημοσιονομική δεν αναδεικνύει παρά την κορυφή του παγόβουνου, Για αυτό και οι όποιες «σωστικές» παρεμβάσεις γίνουν, πιστεύουμε ότι θα είναι προσωρινές αφού δεν προσεγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Η ενδημούσα ή εισαγόμενη τρομοκρατία, οι επανακάμπτοντες εθνικοί εγωισμοί και οι εκ νέου ανυψώσεις συνόρων, το πλήθος των πολιτικών, πολιτιστικών, εθνικών και θρησκευτικών προκαταλήψεων που με νέα δυναμική επανεμφανίζονται στις γειτονιές της Ευρώπης παράλληλα με τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, επιβεβαιώνουν τους φόβους μας.  
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, ο τόσο εμβληματικός και τόσο κοντινός  θεσμός στον ευρωπαίο πολίτη σε ένα συνεχώς εντεινόμενο, όπως το περιγράφουμε περιβάλλον, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης, δεν θα έχουν μέλλον. Στο ερώτημα τι κάνουμε, προτείνουμε να απαντήσουμε ανοίγοντας ένα κοινό βηματισμό στο θέμα Ευρώπη του αύριο.
Από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2017, η «Λευκή Βίβλος», περιέχοντας πέντε (5) άξονες σχετικούς με το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέθεσε στην  ολομέλεια του Ε.Κ. και την δική του θέση. Εμείς θα συζητήσουμε για τον ποιο δρόμο προκρίνουμε; Θα δώσουμε λόγο στον ρόλο μας; Ή θα μείνουμε απλοί ακροατές ή και χειροκροτητές ;
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας  ιδρύθηκαν ως αναπτυξιακά εργαλεία στην υπηρεσία της διαπεριφερειακής, διασυνοριακής, διακρατικής συνεργασίας, συμβάλλοντας με το έργο τους- πέραν όλων των άλλων- στην κοινωνική συνοχή, στην συνειδητοποίηση του ευρωπαίου πολίτη και στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η αέναη πορεία προς την άυλη και υλική ανάπτυξη προϋποθέτει πρωτίστως, από μέρους όλων μας, πολιτική επιλογή και βέβαια την αντίστοιχη βούληση. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία  η επικρατούσα, στο μεγαλύτερο μέρος των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών αρχών λογική που βλέπει την Ε.Ε μόνο ως ταμείο από το οποίο συνεχώς εισπράττουμε πόρους, θα γίνει κυρίαρχη και μοιραία αυτοκαταστροφική.   
Το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του σημαντικότερου πολιτισμικού γεγονότος στον κόσμο το 20ου αιώνα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι θέμα μόνο των ηγετών και των ειδικών περί τα κέντρα των αποφάσεων, είναι και πρέπει να γίνει και θέμα των λαών της. Γιατί εκεί στις γειτονιές της Γηραιάς Ηπείρου όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενδημεί η λαϊκή σοφία και η δημιουργική φαντασία και αυτά πρέπει να αναζητήσουμε στην προσπάθεια για το κοινό αύριο, με Παιδεία, Δημοκρατία, Αποκέντρωση, Ισότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη και Αξιοπρέπεια.
Πρότασή μας, η  έκτακτη συνεδρίαση των μελών της πλατφόρμας (σχετική δική μας επιστολή 22/03/2017 προς την πλατφόρμα και απαντητικές 22/04/2017 και 26/04/2017),με θέμα Λευκή Βίβλος  να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Επιπλέον έξοδα δεν θα υπάρξουν πέραν των όσων γίνονται με την μετάβαση μας στις Βρυξέλλες. Τα οφέλη όμως θα είναι σημαντικά αφού στην συνέχεια οι ΕΟΕΣ θα αξιοποιήσουν τον όλο προβληματισμό στις έδρες τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, στον προγραμματισμό τους. Πάντα  στην λογική της συνέργιας  στην πορεία του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Στην συνάντηση προτείνουνε να κληθούν ως εισηγητές ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και ο  Πρόεδρος της πλατφόρμας.
 Λεπτομέρειες προτείνουμε να συζητηθούν εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή και ορισθεί επιτροπή που θα αναλάβει το όλο εγχείρημα.  

Share

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Χρηματοδότηση για την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης
 2. Χρηματοδότηση για δράσεις κατά της βίας
 3. Χρηματοδοτήσεις για τον Τουρισμό μέσω και των δήμων
 4. Πρόσκληση 290 εκατομμύρια από το Life
 5. Πρόσκληση για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτοµίας 2017
 6. Χρηματοδοτήσεις για τους δήμους από το EaSI-PROGRESS
 7. Και χρηματοδοτήσεις πάρκινγκ από το Ταμείο Παρακαταθηκών
 8. Πρόσκληση από το Χαλάνδρι για το URBAN INNOVATIVE ACTIONS
 9. Χρηματοδοτική πρωτοβουλία Rights, Equality and Citizenship
 10. Εκδόθηκε οδηγός για το Ευρώπη για τους Πολίτες
 11. Χρηματοδοτήσεις για συστήματα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών
 12. Μέχρι 13 Δεκεμβρίου η πρόσκληση Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια
 13. Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών
 14. Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου η πρόσκληση για το ‘∆ημιουργική Ευρώπη, 2014-2020”
 15. Μέχρι 1η Σεπτεμβρίου οι προτάσεις για το Europe for Citizens
 16. Πρόσκληση για το LIFE
 17. 8 Ιουλίου οι εγγραφές για την εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης
 18. Πρόσκληση για το πρόγραμμα ∆ικαιοσύνη, 2014-2020
 19. Πρόσκληση για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων
 20. Χρηματοδότηση 3,5 εκ. ευρώ για τους πρόσφυγες