ΑΛΑΤΙ

ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΛΑΤΙ ΑΕ

ΑΛΑΤΙ SINDOS

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Ε.Α.Σ.Υ (ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ)

Δ.ΚΟΥΝΟΒΕΛΗΣ ΙΚΕ