ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

AUTOVISION ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
AXIACERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ERGONOMIA TEXNIKOI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
MIRTEC ( Πρώην ΕΒΕΤΑΜ)
SUSCHEM CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
TUV AUSTRIA HELLAS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
TUV NORD ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΜΠΑΣ Ι.Β. & ΣΙΑ
ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤ/ΣΗ Α.Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΤΕΟ ΗΕLLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ