ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ

Οι αλλαγές στη διοικητική δομή της χώρας, είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος. Στην Ευρώπη των Δήμων και των Περιφερειών οφείλει και η χώρα μας να αλλάξει και να εκσυγχρονιστεί. Πράγματι, ήρθε η ώρα να αλλάξει η Ελλάδα… Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάζεται λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους. Ειδικά στην Επαρχία, αλλά και στην Αττική συναντάμε φαινόμενα Δήμων που δεν συνάδουν με σύγχρονους αναπτυξιακούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί ένας μικρός Δήμος να δώσει στους κατοίκους τις υπηρεσίες που μπορεί ένας μεγαλύτερος, Παράλληλα ζητούν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, να πραγματοποιηθεί η λεγόμενη φορολογική αποκέντρωση. Το αίτημά τους είναι δίκαιο και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Μπορούν όμως οι μικροί Δήμοι να ανταποκριθούν; Σίγουρα όχι. Ταυτόχρονα είναι καταγεγραμμένα τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Κενές οργανικές θέσεις, έλλειψη υποδομών αλλά και αδυναμίες εξυπηρέτησης των πολιτών είναι στην καθημερινή διάταξη των προβλημάτων. Επίσης υπάρχουν Νομαρχίες οι οποίες είναι μικρότερες σε πληθυσμό και έκταση από Δήμους στην ελληνική επικράτεια. Πρέπει, λοιπόν να μπει σε μία τάξη όλη αυτή η ανισορροπία.  Επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι κοινότητες οι οποίες φυτοζωούν. Το ρεαλιστικό ζήτημα που δημιουργείται αφορά τις …καρέκλες.  Βέβαια σε μία διαδικασία εκσυγχρονισμού και επανίδρυσης του κράτους τέτοιες ενέργειες είναι επιβεβλημένες. Εκτός από την οικονομία που γίνεται σε μισθούς όσον αφορά τον κρατικό κορβανά μπορεί να θεσπιστεί μία αναδιανομή του χρήματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους μεγάλους δήμους να προσλάβουν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Εξάλλου μία ανάλογη προσπάθεια γίνεται με τη Δήμος Α.Ε. και τη Νομός Α.Ε. αλλά και τις  Αναπτυξιακές Περιφερειακές Επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Όπως και να έχει, όμως, με κάθε τίμημα σωστά προχωράμε στην αιρετή Περιφερειακή Διοίκηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασισμένη στη δομή των Δήμων και των Περιφερειών. Σε ισχυρούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν. Να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να οραματίζονται. Γιατί αυτό έχει λείψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το δικαίωμα στο όραμα…