Τρεις από το ΠΑΣΟΚ στη Μεταμόρφωση

Τριχοτομημένο το ΠΑΣΟΚ στη Μεταμόρφωση. Εκτός από τον υποψήφιο δήμαρχο που επίσημα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ Μιλτιάδη Καρπέτα, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι επίσης και οι Χαρίσης και Χρυσανθίδης.

Εκτός από τους τρεις προαναφερόμενους υποψήφιος δήμαρχος θα είναι και ο δήμαρχος Δημήτρης Τζίτζιφας και ο υποψήφιος του ΚΚΕ Βασίλης Πανουργιάς