Ψήφισμα στην Αθήνα για τον AIR 104,4

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων εξέτασε κατά τη συνεδρίαση της 20ης Σεπτ. 2010 τα σχετικά με την κατάσχεση του πομπού του ξενόγλωσσου προγράμματος AIR 104,4  του δημοτικού ραδιοσταθμού «Αθήνα 9,84» και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

–    κρίνει επιλεκτικό και εν πολλοίς αδικαιολόγητο τον τρόπο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας που επέλεξε η εισαγγελία, δεδομένου του κοινωφελούς χαρακτήρα του AIR 104,4 και της αυθαιρεσίας που την ίδια ώρα επικρατεί ως προς την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.
–    καταδικάζει την διαιώνιση της υφιστάμενης εκκρεμότητας ως προς την αδειοδότηση του AIR και ζητεί την άμεση έκδοση της κανονιστικής διάταξης που προβλέπει σχετικά ο «νόμος Ρουσσόπουλου» για την ρύθμιση του θέματος.
–    εξουσιοδοτεί την ΔΕΡΑ να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αναίρεση της κατάσχεσης δημοτικών περιουσιακών στοιχείων.
–    Παρίσταται δια των Αθανασίου Καφέζα, Προέδρου του ΔΕΡΑ, και του Θέμη Σοφού, νομικού, στην αυριανή συνεδρίαση του ΕΣΡ το οποίο και θα γνωμοδοτήσει επί της αδειοδότησης του AIR.
–    Υπερασπίζεται το δημόσιο αγαθό της ποιοτικής ενημέρωσης των δημοτών με μη κερδοσκοπικά κριτήρια.
–    Αναγνωρίζει την προσφορά του AIR στην προβολή της πόλης και την ένταξη των μεταναστών της.
–    Διεκδικεί την άμεση επανέναρξη λειτουργίας του AIR 104,4 και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ