Προγράμματα για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

Σε μια περίοδο ασφυκτικής κατάστασης για την χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και γενικότερα του Μη Κερδοσκοπικού τομέα, οι ελάχιστες ευκαιρίες μπορούν να αναζητηθούν σε κάποια προγράμματα που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στις ΜΚΟ, αλλά αφορούν ένα σύνολο της επιχειρηματικότητας και μέσα σε αυτό υπάγονται και δράσεις μη κερδοσκοπικές.
Για παράδειγμα οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και οι ΜΚΟ όπως και στα προγράμματα DIGI RETAIL & DIGI CONTENT του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Τι προβλέπεται στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
Στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για:
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμό.
• Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
• Βελτίωση της υποδομής επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=91 και http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=806&Itemid=91

Για περισσότερες πληροφορίες:
Επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108226562 και e-mail [email protected] και [email protected]
Τι προβλέπεται στα προγράμματα DIGI RETAIL & DIGI CONTENT του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Στο  DIGI RETAIL & DIGI CONTENT αν οι ΜΟ έχουν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) λιανικού εμπορίου και εκδόσεων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόγραμμα με αντικείμενο τις παρακάτω δράσεις ανά πρόγραμμα:

1. DIGI RETAIL

Την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.
Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ οργάνωσης ψηφιακής Επιχείρησης’.
Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ σε συστήματα/υπηρεσίες ηλεκτρονικής συνεργασίας.
Την χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

2. DIGI CONTENT

Την ψηφιοποίηση και διαχείριση περιεχομένου ως υπηρεσία.
Την δημιουργία ψηφιακών προϊόντων στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων της
κατάρτισης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ.
Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών digital media.
Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής διαφήμισης/σήμανσης και online μάρκετινγκ
Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Την ανάπτυξη / παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εμπορικής διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=796&Itemid=91 και http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=796&Itemid=91

Διαχειριστική Επάρκεια

Επίσης οι ΜΚΟ που θέλουν να αξιοποιήσουν μεγάλα προγράμματα από τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, Περιβάλλοντος και τις Περιφέρειες, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την διαχειριστική τους επάρκεια υποβάλλοντας σχετικό φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση Διαχειριστικής Επάρκειας η οποία είναι ενεργή για Κοινωνικούς Φορείς Μ.Κ.Ο. στο τομέα της υγείας πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=808&Itemid=91

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108226562 και e-mail [email protected] και [email protected]