Πανευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την επιβράβευση και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκήρυξε Εθνικό Διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία την 11η Οκτωβρίου 2010, για την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας, που φέρει τον τίτλο «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2011», είναι η ανάδειξη του «τοπικού» επιχειρηματικού παράγοντα, είτε πρόκειται για σημείο-κέντρο λήψης αποφάσεων, είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών.

Επιδίωξη του διαγωνισμού αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των τοπικών αρχών σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη και δημοσιοποίηση των επιτυχημένων πρακτικών που θα αποτελέσουν παραδείγματα για μελλοντική δράση καθώς και η ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων σε πιθανούς επιχειρηματίες.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, έχει αναγνωριστεί σαν κύριος παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παραγωγή πλούτου.

Η επιτυχία αυτής της πολιτικής απαιτεί τη σύμπραξη πολλών παραγόντων όπως: Δημόσια Διοίκηση, επιχειρηματικός κόσμος, εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι προσπάθειες αυτές όμως θα είναι ημιτελείς αν δεν στηριχθούν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, όπως είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι, οι νομαρχίες και οι περιφέρειες αυτόνομα ή σε συνεργασία με φορείς των επιχειρήσεων, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ypoian.gr/?p=1987