Θεσσαλονίκη χαμηλού άνθρακα

Συνάντηση του Κρίτωνα Αρσένη με τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη
O υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης συναντήθηκαν και συζήτησαν μαζί προτάσεις για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πρωτοπόρα πόλη σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
Ο Κρίτωνας Αρσένης δήλωσε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη συστράτευσή του στον αγώνα που κάνει για να αλλάξει πορεία η πόλη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οραματικές και υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες για τη μετάβαση της Θεσσαλονίκης σε  «πόλη χαμηλού άνθρακα», με βάση καλά παραδείγματα και πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Η προσαρμογή των πόλεων μας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Με δεδομένη τη συμβολή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, καθώς το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τις πόλεις, κεντρικό ζήτημα των στρατηγικών μας στον τομέα της αστικής χρήσης ενέργειας, της αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι η μετάβαση προς μια πόλη χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Αναπτύχθηκαν προτάσεις για αύξηση των χώρων πρασίνου, με σκοπό  τη βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας του αέρα και συζητήθηκε η έννοια της οικογειτονιάς, ως εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης του αστικού χώρου.
Η Θεσσαλονίκη οφείλει να εκμεταλλευτεί και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συμπαγούς πόλης, προωθώντας ένα μοντέλο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιορίζοντας τη χρήση αυτοκινήτου και ενθαρρύνοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως η χρήση ποδηλάτου.
Αναζητήθηκαν λύσεις που στόχο έχουν να συμβάλουν θετικά στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο της πόλης, με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων, και συζητήθηκε ένα μοντέλο αστικής διακυβέρνησης βασισμένο σε συμμετοχικές διαδικασίες με ενεργούς πολίτες, που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο γειτονιάς και συμμετοχικό προϋπολογισμό.
Τέλος, με αφορμή τη δραστηριοποίηση του Κρίτωνα Αρσένη στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, που έχουν πλέον περάσει στην τροφική μας αλυσίδα, παρά τις διαβεβαιώσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κρίτων Αρσένης και ο Γιάννης Μπουτάρης συζήτησαν τη δυνατότητα να κηρυχθεί η Θεσσαλονίκη «ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα».