Απορρόφηση των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

ypes

Εγκύκλιο με θέμα την απορρόφηση των επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ απέστειλε στου δήμους το ΥΠ.ΕΣ. αναφέροντας ότι  όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) «….οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι 31.12.2012».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. το τρέχον έτος, η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09.    
Επισημαίνεται ότι η σταδιακή απορρόφηση των διοριστέων των OTA α΄και β’ βαθμού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, λόγω της  αναστολής των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Παρακαλούνται τα αρμόδια Υπουργεία και οι Περιφέρειες, με τη λήψη της παρούσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των ατομικών πράξεων διορισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω και να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους, προκειμένου να ενεργήσουν ανάλογα.
Επισημαίνεται ότι μέχρι την 31-12-2010 θα πρέπει να αποσταλούν στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοιχεία σχετικά με τους διορισμούς/προσλήψεις που ολοκληρώθηκαν ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

213 1313257    κ. Γαλάνη                 (e-mail: [email protected])
213 1313256    κ. Μπουρλάκη          (e-mail:[email protected])
213 1313264    κ. Δακτυλίδη             (e-mail:[email protected])
213 1313274     κ. Μανιάτη                 (e-mail: [email protected])
213 1313238   κ. Παλαιολόγου          (e-mail: [email protected])
213 1313282   κ. Νικολάου                (e-mail:[email protected])
213 1313268   κ. Βόγκλη        (e-mail:[email protected])
213 1313259   κ. Ρενδούμη               (e-mail: [email protected])
213 1313270   κ. Παπαηλιού        (e-mail: [email protected])
213 1313286   κ. Γιούλος         (e-mail: [email protected])
213 1313228   κ. Σμάκου        (e-mail: [email protected])
213 1313249   κ. Ζωγράφου         (e-mail: [email protected])
213 1313241   κ. Διαγουμά        (e-mail: [email protected])