Οι δήμαρχοι στα θρανία

dimarxkallikr

Με τεράστια συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική ημερίδα των νέων δημοτικών αρχών στο ξενοδοχείο Imberial.
Οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι άκουσαν τα μέλη κυρίως της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Καλλικράτης για την νέα οργάνωση των δήμων και τις διοικητικές υπηρεσίες που πρέπει να συγκροτήσουν για την εξυπηρέτηση του πολίτη, τους νέους νόμους για την διαφάνεια και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν, την συγκρότηση των νέων οργάνων, τις μετατάξεις κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον επονομαζόμενο ¨Οδικό χάρτη Τριμήνου» που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμαρχοι προκειμένου να εντάξουν τους δήμους τους στο πρόγραμμα Καλλικράτης.
Στο χάρτη τριμήνου περιλαμβάνονται οι κρίσιμες φάσεις για την προετοιμασία της μεταβατικής περιόδου, η συγκρότηση νέων οργάνων και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και η ανάπτυξη του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των ΟΤΑ.
Επίσης στο χάρτη τριμήνου περιλαμβάνονται και τα καθοριστικά ορόσημα (προθεσμίες) για την διασφάλιση της ενοποίησης των συστημάτων μεταξύ των πρώην δήμων που ενόνονται και η καθιέρωση ενιαίου μητρώου, η έναρξη της λειτουργίας των υποδομών και η ολοκλήρωση της στελέχωσης και της ανάπτυξης των υπηρεσιών.
Στις ασφυκτικές προθεσμίες περιλαμβάνονται η συγκρότηση όλων των προβλεπόμενων οργάνων από τον Καλλικράτη, και η σύνταξη κανονισμών λειτουργίας τους. Από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι το Συμβούλιο Μεταναστών που πρέπει να ψηφοστούν το αργότερο σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.
Επίσης περιλαμβάνονται η Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών στους υπαλλήλους. Πρότυπος οργανισμός αναμένεται να εκδοθεί εντός των ημερών από το υπουργείο.
Σημαντικά κεφάλαιο μεγάλου ενδιαφέροντος όπως αποδείχτηκε για τους δημάρχους αποτέλεσαν η Οικονομική Διαχείριση και ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, η λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που προχωράει με αργούς ρυθμούς και βέβαια η διαχείριση προσωπικού που αναμένει τις τελικές ρυθμίσεις των μετατάξεων. Υπάρχουν δήμοι που περιμένουν να υποδεχθούν ως και 1.000 υπαλλήλους από τις καταργούμενες Νομαρχίες για να τους εντάξουν στις μεταφερόμενες αρμοδιότητες και στους οργανισμούς τους.
Πιο προβληματισμένοι πάντως παρά σοφότεροι φαίνεται να βγήκαν οι δήμαρχοι από την ημερίδα καθώς έμειναν αναπάντητα δεκάδες ερωτήματα για την μετάβαση στην νέα αρχιτεκτονική του Καλλικράτη. Υπάρχουν δεκάδες προεδρικά διατάγματα σε εκκρεμότητα και εκατοντάδες διατάξεις του νόμου που χρειάζονται διευκρινίσεις και ακριβείς προσδιορισμούς. Την ίδια στιγμή ο Οδικός Χάρτης Τριμήνου του Υπουργείου ορίζει ασφυκτικές ημερομηνίες για δεκάδες πράξεις και αποφάσεις. Ουσιαστικά οι δήμοι θα πρέπει μέχρι τις 15 Μαρτίου να έχουν ολοκληρώσει αρκετές δράσεις και να έχουν λάβε ανάλογες αποφάσεις.