11η επιχορήγηση στους Δήμους

ypes

Την τακτική επιχορήγηση των Κεντρικών Αυτοτελών ύψους 160.332.985,57 €, Πόρων υπέγραψε στις 29 Νοεμβρίου ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντόλιος για την κατανομή της σε όλους του Δήμους και τις Κοινότητες της Ελλάδας.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση από το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθούν 10.709.549,00 € υπέρ του πρώην ΤΑΔΚΥ . Η δόση αυτή είναι η εντέκατη του Νοεμβρίου του 2010.
Στην απόφαση επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων
και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ.
Τέλος, αναφέρεται ότι το ύψος των τελικώς αποδιδόμενων ποσών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για το έτος 2010, θα προσδιοριστεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.
Για όποια πληροφορία: κα Χ. Τσίτλικα Τηλέφωνο: 210-3744807