Ημερίδες επιμόρφωσης

ekdasinedrio22

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του 2010 επτά επιμορφωτικές ημερίδες για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Οι ημερίδες, σε πρώτη φάση, απευθύνονται σε 1.000 διευθυντικά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις νέες δομές των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Θα ακολουθήσουν άλλες 54 επιμορφωτικές ημερίδες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 στις έδρες των νομών της χώρας με τη συμμετοχή τουλάχιστον 7.000 στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο επίκεντρο των επιμορφωτικών αυτών δράσεων θα είναι η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες των νέων αποκεντρωμένων δομών, καθώς και ζητήματα προσωπικού, οργάνωσης των Υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης.
Ταυτόχρονα, έως τον Μάρτιο του 2011, έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από το ΙΝ.ΕΠ. συνολικά 55 προγράμματα επιμόρφωσης για το προσωπικό που θα στελεχώσει τα Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των επτά ημερίδων, ανά Διοικητική Περιφέρεια, έχει ως ακολούθως:

ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3/12/2010
ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 6/12/2010
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 8/12/2010
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ 10/12/2010
ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13/12/2010
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/12/2010
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 17/12/2010