Ερώτηση Ζώη για τις μετατάξεις

zois

Ερώτηση προς τον Υπουργό: Εσωτερικών, κ. Ραγκούση κατέθεσε ο Υπέυθυνος του τομέα Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Ζώης με θέμα τις μετατάξεις προσωπικού από τις κρατικές Περιφέρειες στις  αιρετές Περιφέρειες.
Στην ερώτησή του  κ. Ζώης ανέφερε ότι «Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αρχών της Αυτοδιοίκησης, που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έκδοση του συνόλου των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις, για να ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου του Καλλικράτη με τον πλέον απρόσκοπτο τρόπο. Οι μετατάξεις του προσωπικού είναι το πλέον ακανθώδες ζήτημα, για τους εργαζόμενους, αλλά και για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των αιρετών Περιφερειών βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έκδοσή τους. Η ένταξη του προσωπικού των κρατικών Περιφερειών, στις αιρετές Περιφέρειες, που θα στελεχώσουν τους νέους Οργανισμούς, για την άσκηση των απονεμομένων σε αυτές αρμοδιοτήτων, πρέπει να γίνει με τρόπο που θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης, αφού είναι άγνωστη ακόμα η απονομή των αρμοδιοτήτων που θα προκύψει, ενώ με τους νέους οργανισμούς θα αλλάξουν οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα, θα έχουμε ένα νέο οργανόγραμμα υπηρεσιών.     
Και στην συένχεια ρωτάει ο Ζώης:
1) Με ποια ιεραρχική δομή θα λειτουργήσει η διοίκηση των  αιρετών Περιφερειών από 1-1-2011 και τι θα γίνει με τις θητείες των στελεχών σε αυτές; Πως και με ποια διαδικασία θα γίνει η στελέχωση των υπηρεσιών με βάση τα νέα οργανογράμματα, με δεδομένο ότι οι μετατάξεις των υπαλλήλων στις αιρετές Περιφέρειες ισχύουν από 1-7-2011;
2) Πως θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες έως τότε, στις οποίες προΐστανται υπάλληλοι κλάδου που δεν προβλέπεται στα σχέδια των νέων οργανισμών ; Τι θα γίνει με τις οργανικές  μονάδες, στις οποίες δεν υπάρχει υπάλληλος της ειδικότητας που προβλέπει το σχέδιο οργανισμού;