Σεμινάριο ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η εταιρεία Advanced Quality Services Ltd. Διοργανώνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου (9:00-16:30) στο Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL,  Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, σεμινάριο με θέμα ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση των Ισολογισμών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με δείκτες και έννοιες όπως: Βιωσιμότητα Επιχείρησης, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας κλπ.
Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Οι αριθμοδείκτες δεν αναλύονται μόνο ως μαθηματικοί τύποι, αλλά ερμηνεύονται σε βάθος ως προς την πρακτική σημασία τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους. Παράλληλα, θα μπορούν να κάνουν συσχέτιση των αποτελεσμάτων της επιχείρησής τους με τα αποτελέσματα του κλάδου και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους.
Παραδείγματα τετοιων αναλύσεων μπορείτε να δείτε εδώ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
0.    Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
0.    Σημαντικοί όροι, απαραίτητοι για την κατανόηση των Ισολογισμών
0.    Βήμα προς βήμα ανάλυση των Ισολογισμών
0.    Οι κρισιμότεροι δείκτες των Ισολογισμών – Ανάλυση Ανταγωνισμού
0.    Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης – Εκτίμηση Αξίας της Επιχείρησης
0.    Αναγνώριση κρίσιμων σημείων πριν την κρίση
0.    Πως γίνεται η ανάλυση τάσεων
0.    Ο κρίσιμος δείκτης της Ρευστότητας
0.    Υπολογισμός άμεσης και έμμεσης ρευστότητας
0.    Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης
0.    Ο ρόλος του δείκτη Ζ για την πρόβλεψη κατάρρευσης μιας επιχείρησης
0.    Τι φανερώνει – αλλά και τι δεν αποκαλύπτει – η Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Το σεμινάριο γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε μορφή εργαστηρίου (workshop) και η ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται σε συγκεκριμένους ισολογισμούς επιχειρήσεων, ενώ στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα του κλάδου στον οποίο ανήκουν, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Η Advanced Quality Services Ltd. είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με 17ετή παρουσία στην Ελληνική Αγορά, που έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό (άνω των 500) σημαντικών συμβουλευτικών Projects σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις, και έχει εκπαιδεύσει άνω των 8.000 στελεχών επιχειρήσεων.

Εισηγητής ο κ. Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών και Σύμβουλος υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών.

Δήλωση συμμετοχής