Ερώτηση Ζώη για τις καθυστερήσεις επιλογής των προϊσταμένων

zois2

Ερώτηση κατέθεσε ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης gια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η. Δ
Ο κ. Ζώης αναφέρει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.26/1436/οικ.2440 εγκύκλιό του προς όλα τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες, που εξεδόθη στις 24/11/2010, επισημαίνει την καθυστέρηση που παρατηρείται  στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα του ν.3839/2010, επισείει το ενδεχόμενο λήψης πειθαρχικών μέτρων για αυτή την αναιτιολόγητη καθυστέρηση και καλεί τους Γενικούς Γραμματείς όλων των Υπουργείων να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου. Και ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες για την επιλογή των νέων προϊσταμένων έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, έως σήμερα, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Η.Δ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων και στην Κεντρική Υπηρεσία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
1)Πώς το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν δεν έχει τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα του ν.3839/2010,εγκαλεί για καθυστέρηση σε αυτά, τις υπηρεσίες των άλλων υπουργείων;
2) Πώς δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Δ.Δ και Η.Δ., η συνεδρίαση του οποίου έγινε στις 12/7/2010,όταν ορίζεται δίμηνη προθεσμία από το άρθρο 162 παρ.6 του ν.3839/2010 και τα οποία έχω ζητήσει από τις 1/9/2010 στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου;
3)Σε ποιες υπηρεσίες δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το ν.3839/2010;