Νέες μειώσεις των ΚΑΠ προβλέπει η αναθεώρηση του Μνημονίου

kedkekaklamanis

Νέες μειώσεις των ΚΑΠ προβλέπει η αναθεώρηση του Μνημονίου σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε πριν από λίγο στην ΚΕΔΚΕ. Ο κ. Ράλλης ανέφερε πέντε σημεία που επιδεινώνουν τραγικά την σημερινή κατάσταση. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για εξοικονόμηση μέσω περιορισμού των επιχορηγήσεων των Δήμων, πέραν της ήδη ανηλειμμένης υποχρέωσης του 10% που έχει αναλάβει στα προηγούμενα μνημόνια η Αυτοδιοίκηση. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο που επεσήμανε ο κ.   Ράλλης στην αναθεώρηση αφορά την αναπαραγωγή της υποχρέωσης των δήμων για το 10% και τα τρία επόμενα χρόνια, πράγμα το οποίο σημαίνει 3 δις συνολικής παρακράτησης. Τρίτο σημείο οι ασφυκτικοί έλεγχοι και η on line σύνδεση που προβλέπεται με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση της άμεσης δημοσιοποίησης και αναφοράς στην τρόικα για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Τέταρτο σημείο η διάλυση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε εμπορικό και δημοσιονομικό κομμάτι. Δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο κομμάτι θα πηγαίνουν οι ΚΑΠ και αν θα χρειαστεί διαπραγμάτευση επιτοκίων και εξόδων. Και πέμπτο και πολύ σημαντικό κομμάτι όπως επισήμανε ο κ Ράλλης η κατάργηση και του 12ρτημορίου και η πρόβλεψη για 14ρτημόριο που ανοίγει το δρόμο για περετάιρω παρακρατήσεις αφού μετά τον Σεπτέμβριο θα γίνει αξιολόγηση στην πορεία των ελλειμμάτων και τότε θα αποφασιστεί αν θα δοθούν στους δήμους τα 2/14 η τα 4/14.