Υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών σε δημάρχους και αντιδημάρχους

dimarxoi

Υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών θα παίρνουν οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι, χωρίς δυνατότητα επιλογής, είτε αυτοί δουλεύουν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ευρύτερου τομέα, είτε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε. κλπ). Την επισήμανση αυτή έκανε ο κ. Ζυγούρης στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΤΕΔΚΝΑ για τους νεοεκλεγείς δημάρχους της Αττικής.
Το ίδιο ισχύει και για τους αντιδημάρχους που θα λαμβάνουν το 50% του μισθού Δημάρχου. Οπως τόνισε ο κ. Ζυγούρης πρόκειται για αντιμισθία και όχι για αποζημίωση όπως ήταν στο παρελθόν.
Ετσι οι δήμαρχοι θα λαμβάνουν στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους το 80% του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου που ανέρχονται σε 6.000 € περίπου, δηλαδή 4.800 € μικτά μηνιαίως. Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% του μισθού του Δημάρχου, δηλαδή από 2.400 € ο καθένας, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λαμβάνει μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του Δημάρχου, δηλαδή 1.920.
Αν στην υπηρεσία ή την εταιρεία στην οποία εργαζότανε ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ελάμβανε μεγαλύτερο μισθό, τότε ο μισθός του στο δήμο αυξάνεται μέχρι τις 6.000 ευρώ (όσο του Γενικού Γραμματέα). Τις ασφαλιστικές εισφορές και το μισθό τα πληρώνει ο δήμος εξ ολοκλήρου ο Δήμος ακόμη και για τον ιδιωτικό τομέα.