Εκταμιεύονται 19 εκ από τέλη διαφήμισης

diafimistikes_pinakides11

Την εκταμίευση 19.642.993 ευρώ υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντόλιος για να κατανεμηθούν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας από τα τέλη διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α. του ν. 2880/2001.
Το ποσό αυτό βρίσκεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως έσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2010 των δικαιούχων Ο.Τ.Α και θα αποδοθούν με χρηματική
εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η κατανομή αυτή γίνεται περίπου όπως οι ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της χώρας.
Ετσι η Αθήνα παίρνει 1.335.929 ευρώ, το Περιστέρι 247.143 ευρώ, το Χαλάνδρι 128.455 ευρώ, του Παπάγου 23.666, η Νέα Φιλαδέλφεια 43.208, η Πάτρα 292.888, ο Βόλος 147.727 κλπ. Την λίστα με όλη την κατανομή μπορείτε να βρείτε στο http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes/ada/4ΙΙΒΚ-6Τ