Ικανοποίηση και ανησυχία για τον Καλλικράτη

ypes

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης από την προετοιμασία που έγινε για την έναρξη της νέας περιόδου του Καλλικράτη. Ο κ. Ραγκούσης υπογράμμισε την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης 4.500 δημοτικών συμβούλων και 450 περιφερειακών, καθώς και τον «Οδικό Χάρτη Τριμήνου» που έχει εκδοθεί. Επίσης υπογράμμισε την εμπρόθεσμη ψήφιση των 21 Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνταν για την έναρξη του Καλλικράτη. Ακόμη και τις απαραίτητες σφραγίδες, τις ταμπέλες  αλλά και τις οδηγίες προς τις ΔΟΥ για την έναρξη του ΑΦΜ έχει δρομολογήσει το Υπουργείο παρ’ όλο όπως είπε ότι αυτές οι λειτουργίες είναι ευθύνη των ίδιων των δήμων.
Ο κ. Ραγκούσης επιβεβαίωσε ότι τα πάντα είναι ρυθμισμένα και στην θέση του για την έναρξη του νέου εγχειρήματος, επεσήμανε όμως ότι δεν διεκδικεί το αλάθητο και γι αυτό είναι έτοιμος με την εμπειρία να βελτιώσει τις όποιες ατέλειες υπάρχουν στον νόμο.
Ομως οι δήμαρχοι στην πλειοψηφία τους δεν φαίνεται να ενστερνίζονται τις εκτιμήσεις του κ. Ραγκούση. Επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί και μεγάλη ασυνεννοησία ή και άρνηση συνεργασίας μεταξύ παλαιών και νέων δημοτικών αρχών. Η προβλεπόμενη απογραφή για την παράδοση – παραλαβή δεν έχει ξεκινήσει. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς θα διαρθρωθούν. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και οι ομάδες έργου δεν είναι δεδομένες. Υπάρχει πλήρης άγνοια και πολυμορφία προγραμματισμού σε σχέση με τα Νομικά Πρόσωπα. Το θέμα με τους Γενικούς Γραμματείς δεν έχει λυθεί. Οι κανονισμοί για την διαβούλευση, την πληροφόρηση και τους μετανάστες δεν έχουν εκδοθεί.
Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τον καθορισμό των καθηκόντων των προϊσταμένων που πρέπει να γίνει 1 Ιανουρίου και πολλά άλλα ζητήματα.
Η αλήθεια βέβαια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο παρουσιάζει επιδόσεις όπως είπε και ο υπουργός πολύ πάνω από τον «ελληνικό μέσο όρο». Το εγχείρημα όμως του Καλλικράτη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλάζει πραγματικά όλη η διοικητική δομή της χώρας και ο τρόπος λειτουργίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι δήμαρχοι δεν έχουν διαβάσει ούτε καν τον Οδικό Χάρτη, ούτε έχουν υπόψιν τους την εγκύκλιο εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
Το ερώτημα που θα τεθεί στο μέλλον είναι αν τελικά ο προβλεπόμενος μεταβατικός χρόνος επαρκούσε ή όχι, για τα ελληνικά δεδομένα.