Ο Πρόεδρος και οι Αντιδήμαρχοι στην Αθήνα

kaminis

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης θα προτείνει στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τoν Παναγιώτη Μπέη.
Επίσης , ο Γιώργος Καμίνης όρισε τους νέους αντιδημάρχους του Δήμου Αθηναίων:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Νέλλη Παπαχελά

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανδρέας Βαρελάς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Εύα Κοντοσταθάκου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Καλλιόπη Γιαννοπούλου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άγγελος Αντωνόπουλος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Φώτης Προβατάς

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νανά Σπυροπούλου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Αγγελική  Αντωνοπούλου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αναστάσιος Αβραντίνης