ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κ’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Σύμφωνα με διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος  καθιερώνεται η αυτονομία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης .Η αυτονομία αυτή καταργείται από άλλες διατάξεις ειδικότερου νόμου, όπως είναι οι νόμοι για την Οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ και οι διαδικασίες περί Δημοσίου Λογιστικού Χρήματος, καθώς επίσης και οι διοικητικοί καταναγκασμοί σε περίπτωση παραβίασης τους. Το άρθρο αυτό γράφεται με αφορμή  την έκπτωση της κας Αρβανιτάκη από την θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί προκάλεσε στο Δήμο ζημία 5.000 ευρώ, και ήταν η αμοιβή της ως ιατρός εργασίας επειδή η θέση της αυτή του ιατρού εργασίας σε δημοτική επιχείρηση είναι ασυμβίβαστη με αυτή του επαγγελματία ιατρού. Και μάλιστα ιατρού με πολύχρονη ιστορία και μάλιστα θετική στην κοινωνία των Άνω Λιοσίων.

Η απόφαση αυτή δημιουργεί δύο ερωτηματικά:
Το πρώτο είναι αν υπήρξε ζημία του Δήμου, όπως απεφάνθησαν οι οικονομικοί επιθεωρητές και το δεύτερον αν αυτός ο εξαναγκασμός συνάδει με την αυτονομία των ΟΤΑ.

Στο πρώτο ερώτημα δημιουργείται το ερώτημα αν υπάρχει θετική ζημία ή «Πραγματικό Έλλειμμα». Είναι εμφανές  ότι η θετική ζημία θα δημιουργήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο ερμηνεύει με μεγάλη επιείκεια τη νομοθεσία και τους κατηγορούμενους και προβαίνει σε διάκριση μεταξύ τυπικού και πραγματικού Ελλείμματος.

Υπό την προϋποθέσεις θεωρεί νόμιμες κ αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού. Στην περίπτωση ατης κας Αρβανιτάκη ήταν υποχρεωμένοι η Δημοτική Επιχείρηση να προσλάβει άλλον γιατρό εργασίας με τα ίδια προσόντα της κας Αρβανιτάκη και να συμφωνούσε και αμοιβή ίσως και μεγαλύτερη από αυτής που έλαβε η κα Αρβανιτάκη. Επομένως εδώ δεν έχουμε θετική ζημία του Δήμου, άλλα μόνο τυπικό έλλειμμα και όχι ουσιαστικό, γεγονός που αναγνωρίζει και η πολιτεία με την διάταξη του άρθρου……….του νόμου.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΕΝ ΖΗΜΙΩΣΕ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ) ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

1)    Διασύρεται επειδή δεν προστατεύθηκε επαρκώς από την παράταξη την οποία υπηρέτησε και αφορά έξοδα του Δήμου.

2)    Πρέπει επομένως τα έξοδα του Δήμου να διακριθούν σε έξοδα προερχόμενα από ίδιες πηγές  π.χ. (διάφορα ενοίκια, εκμεταλλεύσεις  κ.λ.π.) για την διάθεση των οποίων  αρμόδιο είναι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε έσοδα επιχορηγούμενα από την πολιτεία, όπου σε αυτά ο Νομοθέτης μπορεί να θέτει οποιαδήποτε όρια επιθυμεί.

3)    Τέλος αποδεικνύεται ο σκοπός τους που είναι να φοβίζουν τους αιρετούς ,οι οποίοι θέλουν τους οικονομικούς επιθεωρητές για να ρίχνουν λάσπη ο ένας στον άλλο. Ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελέγχων , η εντοπιότητα των υπαλλήλων του με αυτήν των εκάστοτε υφυπουργών του , ο αδικαιολόγητος πλουτισμός ορισμένων , που δεν δικαιολογείται να είναι κάτοικοι ακριβών προαστίων , η εξουσία που έχουν και το μένος εναντίον του αρκετώς αποδεικνύει ότι άλλους σκοπούς έχουν και συγκεκριμένα την ποδηγέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι τον έλεγχο Νομιμότητας. Δεν είναι δυνατόν δύο άσχετοι με τον τόπο υπάλληλοι του Δημοσίου να γίνονται αφορμή να διαγραφεί η ιστορία μιας ιατρού που υπηρετεί πάνω από μισό αιώνα τον τόπο και έχει βοηθήσει αφιλοκερδώς χιλιάδες συνδημότες μας.
Η κα. Αρβανιτάκη κρίνεται από το λαό, που άλλοτε την επιδοκιμάζει και άλλοτε την αποδοκιμάζει.
Ο νομικός κος Ρακιντζής και οι ράμπο του μήπως έφτασε η ώρα να δοκιμασθούν από την Δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες πράξεις τους, που είμαι σίγουρος ότι δεν θα αντέξουν την δοκιμασία αυτή.

Γνωρίζουν ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.

Άρθρο του Δικηγόρου
Και πρώην Δημάρχου  Άνω Λιοσίων
Κ. Νίκου Παπαδήμα