ΠΟΕ ΟΤΑ παράνομες οι διαδικασίες για τους ΧΥΤΑ

poeota41

Με αμείωτη ένταση και απροκάλυπτο πλέον τρόπο η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (υπενθυμίζεται πως η θητεία της έληξε την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010), σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και την «κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» «αγωνίζονται» να περάσει η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων που χρόνια τώρα «οργανώνονται και διεκδικούν» τη μεγιστοποίηση των κερδών τους σε βάρος των πολιτών, του περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικογενειακού προγραμματισμού των εργαζομένων.
Και βέβαια μπορεί το «επιχειρηματικό κέρδος» να «θεωρείται αποδεκτό», αυτονόητο όμως πρέπει να θεωρείται και το καθήκον της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας να προασπίζει το Δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον, τον οικογενειακό προϋπολογισμό αντί υποτελικά να τάσσεται στο πλευρό των ιδιωτικών συμφερόντων.
Και ενώ προεκλογικά (Αύγουστος 2010) η πολιτική ηγεσία και οι «Τοπικοί Άρχοντες» δεσμεύονταν για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, μετεκλογικά και αφού ο καθένας διασφάλισε την εκλογή του επανήλθαν με σχέδιο ιδιωτικοποίησης, μέσω παραχώρησης της κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αττικής.
Η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.  αφού δεν κατάφερε μέχρι το τέλος του 2010 να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., όπως ο Νόμος ορίζει, πραξικοπηματικά και μετά από μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η νομιμότητα της οποίας εξετάζεται, προχώρησε στην έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» (διορισμένη – κρατική). Άνοιξαν έτσι την κερκόπορτα στα ιδιωτικά συμφέροντα, αγνοώντας τη βούληση των νεοεκλεγέντων αιρετών της Αυτοδιοίκησης, καταργώντας ουσιαστικά τον πολυδιαφημιζόμενο «Καλλικράτη» περνώντας κατά παράβαση του Συντάγματος αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού – Αιρετή Περιφέρεια) στο σκληρό πυρήνα του κράτους (Κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη προγραμματική Σύμβαση εμφανιζόταν προς ψήφιση στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.  και άλλη τελικώς εγκρίθηκε. Αξιοθαύμαστο παραμένει το γεγονός ότι όταν η πολιτική ηγεσία επιθυμεί διακαώς κάτι ξεπερνά ανυπέρβλητα και άλυτα διαχρονικά γραφειοκρατικά προβλήματα του Ελληνικού Κράτους, αφού η Προγραμματική Σύμβαση έτυχε προσυμβατικού ελέγχου και εγκρίθηκε μέσα σε μόλις δύο (2) ημέρες (δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών), όταν ο συνήθης χρόνος έγκρισης ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο (2) μήνες.
«Εξαιρετικές επιδόσεις» επέδειξε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού την ίδια στιγμή ομόφωνα εξέδωσε περιβαλλοντικούς όρους για το εργοστάσιο Βιοξήρανσης των 700.000 τόνων στη Φυλή παρά την ομόφωνα αρνητική γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και παραβαίνοντας τις νόμιμες διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

α. Προσκρούει στο ότι, ο Δήμος Φυλής έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο για ειδικό σκοπό (δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α.) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί ύστερα από τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται σήμερα ενεργή σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος πραγματοποιεί τις εκσκαφές για την κατασκευή των κυττάρων. Κάτι που σημαίνει ότι ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη από την απομείωση του αντικειμένου της εργολαβίας του, δεδομένου ότι το έργο δεν έχει κλείσει και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του.

γ. Για το οικόπεδο αυτό υπάρχουν σε ισχύ περιβαλλοντικοί όροι για τη διάθεση απορριμμάτων. Περιλαμβάνονται δηλαδή δύο ενεργά κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. με την κατάργηση των οποίων χάνεται χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5.000.000 τόνους, όση είναι η χωρητικότητα των Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και Κερατέας μαζί, για 15 χρόνια. Με την κατάργηση των κυττάρων δημιουργείται μείζον πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία, αφού ο υπόλοιπος διαθέσιμος χώρος θα εξαντληθεί σε δύο το πολύ χρόνια.

δ. Πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό, αφού η επιφάνεια του οικοπέδου επαρκεί για να κατασκευαστεί εργοστάσιο που θα λειτουργεί με συγκεκριμένη τεχνολογία που διαθέτουν δύο μόνο κατασκευαστές στην Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύουν συνεργαζόμενες εταιρείες στη χώρα μας.

ε. Έρχεται σε αντίθεση και με αυτόν ακόμη των χωλαίνοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό καθώς η «Βιολογική Ξήρανση» δεν συνιστά μέθοδο, επεξεργασίας-αξιοποίησης όπως επιβάλλει ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής αλλά μια τεχνική προεπεξεργασίας των απορριμμάτων.

Ταυτόχρονα:

•    Αντί της εξασφάλισης χώρων ταφής των απορριμμάτων επιλέγει την κατασκευή φαραωνικού τύπου, μη αναγκαίων εργοστασίων επεξεργασίας, πράγμα πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά. Δεν υπάρχει πρωτεύουσα χώρας στην οποία να γίνεται επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων σε εργοστάσια και μάλιστα αυτού του μεγέθους.

•    Η μόνη λογική εξήγηση δημιουργίας τέτοιου μεγέθους εργοστασίων είναι η ενδεχόμενη εισαγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων και από άλλες περιοχές εκτός Αττικής.

•    Αντί της ανακύκλωσης στη πηγή (περιλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης του προδιαλεγμένου στην πηγή ρεύματος των «οργανικών κουζίνας») που θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα και το τελικό κόστος στους Δήμους και στον πολίτη, επιλέγει την εμμονή στην αποκομιδή και επεξεργασία του σύμμεικτου σκουπιδιού, κάτι που ευνοεί μόνο τους εργολάβους και επιβαρύνει τους Δήμους και τους Δημότες του λεκανοπεδίου.

•    Αντί της φιλικής προς το περιβάλλον μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης για ένα σχετικά μικρό μέρος των απορριμμάτων (το ρεύμα των σύμμεικτων) επιλέγει τη βιοξήρανση των σύμμεικτων απορριμμάτων δηλαδή τελικώς την καύση, με άγνωστο όμως ακόμη αποδέκτη των βιοξηραθέντων αποβλήτων. Με την επιλογή αυτή το ρεύμα των σύμμεικτων απορριμμάτων διατηρείται για μια 25ετία σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, σε βάρος της ανακύκλωσης, ώστε να τροφοδοτούνται σταθερά οι μονάδες βιολογικής ξήρανσης (προβλέπεται και 2η ή και 3η) και μέσω αυτών οι μονάδες καύσης.

•    Αντί να προσμετρήσει την επιβάρυνση των Ελληνικών νοικοκυριών από την οικονομική κρίση και τα οικονομικά μέτρα «κόπτεται» να κατοχυρώσει τιμές στους εργολάβους. Τιμές οι οποίες θα εκτοξεύσουν σύντομα το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων από 42,00 σε 150,00 ευρώ/τόνο τουλάχιστον. Χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται το κόστος μεταφοράς, της καύσης, της λειτουργίας και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  που θα απαιτηθεί για να δέχεται την τοξική τέφρα και λάσπη των μονάδων καύσης.

Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. εκφράζει με σαφήνεια τη θέση της προς κάθε κατεύθυνση:

Η Διαχείριση των Απορριμμάτων δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι επιλογές του σήμερα θα δεσμεύσουν και θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια. Οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες, σε καθεστώς περίεργων μεθοδεύσεων και αδιαφανών διαδικασιών. Οι προειλημμένες αποφάσεις που με «στημένες» διαδικασίες πάρθηκαν θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς εγκαταλείπεται οριστικά η ανακύκλωση στην «πηγή» ενώ το υπέρογκο κόστος της πιο δαπανηρής επιλογής θα επιβαρύνει τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό αφού θα μετακυλιστεί στο Δημότη μέσω των Δημοτικών φόρων. Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να συναινέσει σε ένα «διαπλεκόμενο» σχέδιο εκχώρησης της Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία διατυμπανίζοντας πώς θα φέρει την κάθαρση και θα επιβάλλει διαφάνεια, κυρίως στα δημόσια έργα, φαίνεται τώρα πώς υποχωρεί και διολισθαίνει στην αδιαφάνεια και στην υποστήριξη του κεφαλαίου που ταλανίζουν δεκαετίες τη χώρα μας και αποτελούν τη βασική αιτία για τη σημερινή τραγική κατάσταση της Ελλάδας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και κοινή δράση αποφάσισε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει στις πιο κάτω ενέργειες:

1.    Να ζητήσει συνάντηση με όλα τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να τους ενημερώσει, να εκθέσει τις απόψεις της και να ζητήσει να τοποθετηθούν στο πολιτικό κοινωνικό – οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει.
2.    Να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Και να τους καλέσει να τοποθετηθούν άμεσα στις παράνομες ενέργειες του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3.    Να ενημερώσει όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων της «Αιρετής Περιφέρειας Αττικής» αρμοδίους πλέον στο φλέγον ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
4.    Να συναντηθεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) προκειμένου ως θεσμοθετημένος επιστημονικός φορέας να εκφράσει τις απόψεις του ως προς τις προωθούμενες τεχνολογίες στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
5.    Να ενημερώσει όλες τις οικολογικές οργανώσεις για τις επιλογές της κυβέρνησης στη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική.
6.    Να πραγματοποιήσει το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου 2011, ΗΜΕΡΙΔΑ για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων όπου θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ότι, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς θα σταματήσουν με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό και νομικό) τις αδιαφανείς, παράνομες και επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον και την τσέπη των πολιτών αποφάσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της κυβέρνησης.
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει υπόθεση ΟΛΩΝ των κοινωνικών φορέων ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αποτρέψουμε τις αποφάσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, απειλούν την υγεία και επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                               Ιωάννης Τσούνης