Τι γίνεται με την διαχείριση ληγμένων φαρμάκων;

psarianos

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Γρηγόρης Ψαριανός προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη με θέμα τα ληγμένα οικιακά φάρμακα. Οπως αναφέρει στην ερώτησή του ο κ. Ψαριανός «Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για τα φάρμακα,  για υπερτιμολογήσεις, για τεχνητές ελλείψεις στα φαρμακεία, για παράνομες εξαγωγές κλπ, αλλά κανείς δεν αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα του τι κάνουμε με τα πάμπολλα φάρμακα που έχουμε στα σπίτια μας και έχουν λήξει ή δεν τα χρησιμοποιούμε πια. Για το θέμα έχουμε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή (αρ. πρωτ. 8772) στις 14-4-2010. Το ΥΠΕΚΑ απάντησε στις 21-04-2010 (αρ.πρωτ. 1370/Β/75) πως έχει υλοποιηθεί από ιδιωτική εταιρεία έργο με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον τομέα της Υγείας», έχει παραληφθεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και είναι υπό νομική επεξεργασία. «Από το συγκεκριμένο έργο θα προκύψουν προτάσεις για, α) νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (ΙΑ), προς αντικατάσταση του ήδη υφιστάμενου, το οποίο απαιτείται να βελτιωθεί, β) Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης των ΙΑ και γ) Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης των ΙΑ…».
Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ μας γνωστοποιεί ότι «η διαχείριση των ληγμένων οικιακών φαρμάκων αποτελεί σημαντικό θέμα για την Υπηρεσία μας, η οποία έχει δεχθεί κατά καιρούς προτάσεις από συλλόγους φαρμακοποιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου συλλογής και μεταφοράς προς τελική και ασφαλή διάθεση αυτών. Στην υπό διαμόρφωση προαναφερόμενη νομοθεσία, σχετικά με το νέο πλαίσιο διαχείρισης επικίνδυνων ΙΑ, η Υπηρεσία μας προτίθεται να συμπεριλάβει τους όρους και τις προδιαγραφές οργάνωσης και αδειοδότησης παρόμοιων συστημάτων».
Επειδή έχουν ήδη περάσει εννέα μήνες από τότε και ουδέν νεώτερον από το ΥΠΕΚΑ σχετικά με το θέμα,
Ερωτάται η υπουργός αν ολοκληρώθηκε η νομική επεξεργασία του έργου «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον τομέα της Υγείας»; καθώς και πότε προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό σχέδιο νόμου με πρόβλεψη για τη συλλογή και τη  μεταφορά των ληγμένων οικιακών φαρμάκων προς την τελική και ασφαλή διάθεσή τους;
Μέχρι τότε, λέει ο κ. Ψαριανός τι συμβουλεύετε τους πολίτες να κάνουν τα ληγμένα φάρμακα που έχουν στα σπίτια τους;
Να σημειώσουμε ότι οι απαντήσεις αφορούν ιδιαιτέρως τους Δήμους καθώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τα απορρίμματα των ιατρείων και των φαρμακείων της γειτονιάς.