Συνεχίζουν τα Τοπικά Συμβούλια Νέων

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε τους Δήμους ότι τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, που έχουν αναδειχθεί κατά την εκλογική διαδικασία του Μαρτίου 2008, και τα Προεδρεία τους συνεχίζουν να λειτουργούν εντός των ορίων του δήμου ή της κοινότητας, που με τον
Καλλικράτης αποτελεί δημοτική ενότητα του νέου Δήμου. Η παράταση της λειτουργίας τους παρατείνεται βάσει του άρθρου 5, απρ. 4 του Ν. 3443/ 2006 μέχρι την ανάδειξη νέων μελών στα Τοπικά Συμβούλια Νέων.
Αν και τα Τοπικά Συμβούλια με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έδειξαν και την άλλη εικόνα παραγωγικότητας που αναμενότανε. Δυστυχώς τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η απειρία των νέων που εκλέχτηκαν δεν επέτρεψαν στους νέους των διαφόρων δήμων να αξιοποιήσουν έστω και τις λίγες ευκαιρίας που τους έδωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Στον χώρο της Αυτοδιοίκησης γίνεται μια συζήτηση, όχι όμως οργανωμένη, για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου και της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων.