Σε πλειστηριασμό η περιουσία της Αναβύσσου

Σε πλειστηριασμό βγαίνουν περιουσιακά στοιχεία του πρώην δήμου Αναβύσσου, μεταξύ των οποίων και το κτήριο του δήμου στην παραλία Αναβύσσου, το οποίο προοριζόταν για περιφερειακό ιατρείο. Ο λόγος του πλειστηριασμού είναι οι οφειλές του δήμου προς ιδιώτες των οποίων τα οικόπεδα είχαν απαλλοτριωθεί από τον οικοδομικό συνεταιρισμό «Αττική» του Αγίου Νικολάου.
Σύμφωνα με την συζήτηση που διεξήχθη στο δημοτικό συμβούλιο του Σαρωνικού, στις 4/2/2011,  το ιστορικό της υπόθεσης αυτής ξεκινάει από το 1965 όταν ο συνεταιρισμός «Αττική»  αγόρασε μεγάλα τμήματα γης από τους κληρούχους Αναβυσσιώτες και ρυμοτόμησε την περιοχή. Κάποιοι εκ των ιδιοκτήτων, δεν δέχτηκαν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού και να πουλήσουν τις ιδιοκτησίες τους. Οι ιδιοκτησίες αυτές με την ρυμοτόμηση απαλλοτριώθηκαν και εντάχθηκαν στους κοινόχρηστους χώρους.
Στο μεσοδιάστημα ο οικισμός περιήλθε στην ευθύνη της κοινότητας Αναβύσσου η οποία ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να διαπιστωθούν αν υπήρχαν εκκρεμότητες εκ μέρους του συνεταιρισμού.
Μέχρι το 2004, δεν υπήρξαν απαιτήσεις από τους ιδιοκτήτες. Μετά από τότε οι πρώην ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων προσέφυγαν στα  δικαστήρια, προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή μονάδος και να προσδιορισθούν  ως δικαιούχοι των απαλλοτριώσεων για τις εκτάσεις τους  και να αποζημιωθούν από τον δήμο Αναβύσσου. Μετά την τελεσιδικία αυτών των αποφάσεων, οι οποίες έγιναν εκτελεστές, οι δικαιούχοι προχώρησαν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και έχουν συντάξει εκθέσεις κατάσχεσης κατά περιουσιακών στοιχείων του πρώην δήμου Αναβύσσου.
Ο πρώτος πλειστηριασμός έγινε τον Σεπτέμβριο του 2010, αλλά δεν εμφανίστηκαν ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Έκτοτε έχουν κοινοποιηθεί και άλλες υποθέσεις πλειστηριασμού για  άλλα περιουσιακά στοιχεία του δήμου. Εκ μέρους του δήμου έχουν γίνει προσπάθειες ανακοπής   και αναμένονται οι αποφάσεις.
Σύμφωνα με την εισήγηση που έκαναν οι νομικοί σύμβουλοι του δήμου, υπόχρεος για τις αποζημιώσεις είναι ο δήμος Σαρωνικού πλέον, ο οποίος πρέπει να διεκδικήσει αυτές τις αποζημιώσεις από τον συνεταιρισμό «Αττική» μια και είναι ο ωφελούμενος από τις απαλλοτριώσεις. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να γίνουν προσωρινά μέτρα εναντίον του συνεταιρισμού, ώστε να μην εκποιήσει οικόπεδα που έχει ακόμα στην ιδιοκτησία του και να διεκδικηθούν μετά από αγωγή, από αυτόν οι αποζημιώσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο δήμος.
Πηγή: http://attikosparatiritis.wordpress.com/