Τέλος στα αναδρομικά τέλη

ypes

Προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με τα δημοτικά τέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων.
Με την παραπάνω ρύθμιση συμπληρώνεται ο νόμος ώστε να λύεται και τυπικά το θέμα και να αποκλείεται χωρίς καμία εξαίρεση, η δυνατότητα αναδρομικής επιβολής τελών στους εν λόγω χώρους, αλλά και να προστατεύονται οι δήμαρχοι από τυχόν αναζήτηση ευθυνών για τη μη είσπραξη δημοτικών τελών.

Άρθρο ……

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208, Α’) και μετά τη λέξη «φόρος» προστίθεται η φράση «καθώς και οιασδήποτε μορφής τέλη και σχετικά πρόστιμα προς τους δήμους.» Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης της αυτής παραγράφου και μετά τη λέξη «φόροι» προστίθεται η φράση «τέλη και σχετικά πρόστιμα».