Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου ζητούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους

poeota41

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. με ανακοίνωσή της θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου (Ε.Λ.Ε.), η οποία θα εξετάσει το Ελληνικό Δημόσιο χρέος. Η τρέχουσα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ. για την αντιμετώπιση του Δημόσιου χρέους έχει επιφέρει μεγάλο κοινωνικό κόστος στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, ο Ελληνικός λαός έχει Δημοκρατικό δικαίωμα να απαιτήσει πλήρη πληροφόρηση όσον αφορά το χρέος που είναι Δημόσιο, ή εγγυημένο από το κράτος.
Ο σκοπός της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου θα είναι η εξακρίβωση των αιτίων του Δημόσιου χρέους, των όρων με τους οποίους έχει συναφθεί, καθώς και της χρήσης των δανείων. Στη βάση των συμπερασμάτων της η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα διαμορφώσει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο, ή απεχθές.
Επιδίωξη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου θα είναι να συνδράμει την Ελλάδα ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το βάρος του χρέους, επιτρέποντας παράλληλα στη χώρα να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους πιστωτές της. Τέλος, η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα επιχειρήσει να διαπιστώσει ευθύνες για τις προβληματικές συμβάσεις χρέους.
Η ΠΟΕ ΟΤΑ αναφέρει ότι το Δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται στην καρδιά της κρίσης της Ευρωζώνης. Η παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2007 κατέληξε στη διόγκωση του Δημόσιου χρέους των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης διότι μειώθηκαν τα κρατικά έσοδα και τα κράτη ανέλαβαν τη σωτηρία των Ιδιωτικών Τραπεζών. Σύμφωνα με τον τελευταίο προϋπολογισμό, το Ελληνικό Δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 299 δις ευρώ (ή 127% του Α.Ε.Π.) το 2009 σε 362 δις ευρώ (ή 159% του Α.Ε.Π.) το 2011. Η διόγκωση του Δημόσιου χρέους επέτεινε τον κίνδυνο εθνικής χρεοκοπίας των περιφερειακών χωρών και αύξησε τις πιθανότητες τραπεζικής χρεοκοπίας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με εθνικές κυβερνήσεις, αντέδρασε υιοθετώντας προγράμματα διάσωσης που διευκολύνουν τον προσωρινό δανεισμό των κρατών της Ευρωζώνης και προστατεύουν τις τράπεζες. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επιτόκια δανεισμού των περιφερειακών χωρών συνέχισαν να ανεβαίνουν. Επιπλέον, το αντίτιμο των προγραμμάτων ήταν η λιτότητα.
Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και άλλες χώρες προχώρησαν στην περικοπή μισθών και συντάξεων, μείωση των Δημόσιων δαπανών, συρρίκνωση των παροχών πρόνοιας, ιδιωτικοποίηση Δημόσιων επιχειρήσεων και απελευθέρωση των αγορών. Αναπόφευκτα θα υπάρξει και περαιτέρω κοινωνικό κόστος λόγω αύξησης της ανεργίας, χρεοκοπίας επιχειρήσεων και συρρίκνωσης της παραγωγής.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των προγραμμάτων διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο Ελληνικός λαός έχει κρατηθεί στο σκοτάδι όσον αφορά τη σύνθεση και τους όρους του Δημόσιου χρέους. Η έλλειψη ενημέρωσης συνιστά θεμελιώδη αποτυχία των Δημοκρατικών διαδικασιών. Οι λαοί που καλούνται να φέρουν το κόστος των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν Δημοκρατικό δικαίωμα στην πλήρη πληροφόρηση.
Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου μπορεί να συμβάλει στην αναπλήρωση του Δημοκρατικού αυτού ελλείμματος. Μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων στην αντιμετώπιση του Δημόσιου χρέους. Η επιτροπή θα είναι διεθνής και θα αποτελείται από ορκωτούς λογιστές του χρέους και των δημόσιων οικονομικών, από νομικούς, οικονομολόγους, αντιπρόσωπους των εργατικών οργανώσεων και μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, αλλά δεν θα αποκλείει τη συμμετοχή πολιτικών αρκεί να συμφωνούν με τους σκοπούς της. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα διασφαλίζει την ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης και θα εγγυάται τον δημοκρατικό έλεγχο καθώς και το υπόλογο όλων των εμπλεκομένων.
Για να επιτύχει το στόχο της η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στις συμβάσεις Δημόσιου χρέους των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων ομολόγων, αλλά και διμερούς, πολυμερούς, ή άλλης μορφής χρέους και κρατικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να απαιτεί σχετικά έγγραφα, να καλεί δημόσιους λειτουργούς σε κατάθεση και να εξετάζει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα πρέπει, τέλος, να της δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα για να μελετήσει τις συμβάσεις και να εκδόσει το πόρισμά της.
Και καταλήγοντας η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ αναφέρει ότι «Η δημιουργία διεθνούς και ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το Ελληνικό Δημόσιο χρέος αποτελεί αναντίρρητη ανάγκη. Είναι επίσης δημοκρατική απαίτηση του Ελληνικού λαού που σηκώνει το βάρος της κρίσης και θέλει να γνωρίζει τις αιτίες της. Από όλες τις απόψεις η Ελληνική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες χώρες της Ευρωζώνης».