Πόλεμος για το Δασαρχείο Υμηττού

imittospd

Πόλεμος έχει ξεσπάσει και πάλι με τη δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ. 228 για  την ίδρυση του με έδρα την Ηλιούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Παπάγου, Κορωπίου, Παιανίας – Γλυκών Νερών, καθώς και των εκτός σχεδίου περιοχών των Δήμων Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Υμηττού, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βούλας και της περιοχής βόρεια της οδού Βούλας-Βάρης-Κορωπίου του Δήμου Βάρης.
Μέχρι σήμερα η τεράστια αυτή περιοχή καλυπτόταν από το “γιγαντιαίο” Δασαρχείο Πεντέλης.
Οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής υποστηρίζουν ότι το καινούργιο δασαρχείο θα έπρεπε να βρίσκεται στο Κορωπί αφού από εκείνη την πλευρά βρίσκονται και τα περισσότερα οικόπεδα εκτός σχεδίου. 
Σχετική ερώτηση κατέθεσε και ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Αττικής κ. Παντελής Ασπραδάκης που υποστήριξε και στη βουλή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που αφορούν το δασαρχείο Υμηττού προέρχεται από πολίτες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και της νοτιοανατολικής Αττικής
Ταυτόχρονα το 70% περίπου του δάσους του Υμηττού βρίσκεται στα όρια της Ανατολικής Αττικής, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων του δασαρχείου Υμηττού θα αφορά τα Μεσόγεια.

Από την άλλη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης με ψήφισμά του υποστιρίζει ότι η σύσταση του Δασαρχείου Υμηττού, όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 135/2010 θα συμβάλει θετικά στην προστασία του Υμηττού και αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), αλλά και των Δήμων όλων των περιοχών γύρω από τον Υμηττό .

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης εκφράζει την αντίθεσή του και την διαμαρτυρία του σε κάθε απόπειρα από πλευράς Κυβέρνησης μεταφοράς της έδρας του Δασαρχείου εκτός Ηλιούπολης.
Θεωρούμε ότι η επιλογή ως έδρα του Δασαρχείου την Ηλιούπολη, εξυπηρετεί καλύτερα τους χιλιάδες κατοίκους των Δήμων, Αγίας Παρασκευής, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Παιανίας, Γλυφάδας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Κρωπίας, Παπάγου-Χολαργού.

Το Δασαρχείο Υμηττού χωρίζεται στα τμήματα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, τη δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, την επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, τη διάθεση των δασικών προϊόντων καθώς και θέματα οργάνωσης και εποπτείας της δασικής εργασίας των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών. Επίσης, για το χειρισμό θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας εν γένει και τη μέριμνα εκδίκασης αυτών.
Επίσης συστήνεται:
α) Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής,
β) Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων.
Το Δασαρχείο Υμηττού υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Δασών Αθηνών και τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασονομεία Υμηττού και Κορωπίου θα εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με τις ίδιες αρμοδιότητες, ως γραφεία, σύμφωνα με τις ιδρυτικές τους διατάξεις υπαγόμενα στο Δασαρχείο Υμηττού, με έδρα και τοπική αρμοδιότητα ως ακολούθος:
α. το Δασονομείο Υμηττού με έδρα το Βύρωνα και τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Δασοφυλακείων Αγίας Παρασκευής, Βύρωνα και Αργυρούπολης
β. το Δασονομείο Κορωπίου με έδρα το Κορωπί και τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Δασοφυλακείων Κορωπίου και Παιανίας.