Μέτρα για τo χρώμιο στην Δυτική Αττικλή

sgouros_liakopoulos2

Σε συνέχεια των εξαγγελιών των μέτρων και των προτάσεων με αφορμή την ανίχνευση υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων στην περιοχή του Ασπροπύργου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα, ευρεία σύσκεψη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Σταυρούλα Δήμου και την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κ. Μ. Καραβασίλη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Διευθυντής του ΙΓΜΕ κ.κ. Μητρόπουλος και Παπαβασιλείου, ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Π. Μέρκος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης που έχει αποκαλυφθεί στην περιοχή, προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον και να διασφαλιστεί  η δημόσια υγεία.
Αποφασίστηκαν ως μέτρα άμεσης προτεραιότητας τα παρακάτω:
1.    Συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων, που έχουν εντοπιστεί διάσπαρτα, καθώς και η εξυγίανση των περιοχών απόρριψης. Για το σκοπό αυτό θα ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κύριος Η. Λιακόπουλος σε σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν και στελέχη του ΥΠΕΚΑ.
2.    Χαρτογράφηση των βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων της περιοχής για τον εντοπισμό των εν δυνάμει συνδεόμενων με τη συγκεκριμένη ρύπανση.
3.    Καταγραφή των γεωτρήσεων (αδειοδοτημένων ή μη) με σκοπό τον έλεγχο και τη σφράγιση όσων εξ αυτών βρεθούν επιβαρυμένες.
4.    Εντατικοποίηση των ελέγχων από κλιμάκια επιθεωρητών της ΕΥΕΠ και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
5.    Σύσκεψη με δημάρχους και τοπικούς φορείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη σημασία και την έκταση του προβλήματος και ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
6.    Εκπόνηση υδροχημικής και γεωχημικής μελέτης για τον εντοπισμό και την πλήρη αποτύπωση της έκτασης και του είδους της ρύπανσης, με σκοπό την υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ζημιάς και την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω συστάθηκε «Ομάδα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Κρίσης Θριασίου Πεδίου», η οποία θα συντονίζεται από την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κυρία Σ. Δήμου και την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ κυρία Μ. Καραβασίλη. Στην Ομάδα Διαχείρισης συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας, την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και το ΙΓΜΕ.