Γραφείο προτάσεων από την Περιφέρεια

perifereia116

Από την 1η Απριλίου 2011, λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στα γραφεία της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην Αθήνα, Γραφείο Υποδοχής Προτάσεων για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο 3908 / 2011 (ΦΕΚ 8/τ. Α’/1-2-2011).
Το Γραφείο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρέχοντας πληροφορίες για τις εν γένει διαδικασίες που αφορούν τα προβλεπόμενα από το Ν. 3908/2011 επενδυτικά σχέδια.
(Αρμόδιος: κ. Σταματιάδης Παναγιώτης, τηλ.: 213-2065202 e-mail:[email protected])