Αντιδρά η ΤΕΔΚΝΑ στην έκπτωση Ψωμιάδη

tedkna6710

Επανερχόμενο το Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ σε προγενέστερο πάγιο αίτημα του που αφορά στο Διοικητικό μέτρο της διάθεσης σε αργία, ως επιβαλλόμενη ποινή, που προβλέπεται στο άρθρο 236 του Ν (3852 /2010)  κατά των Δημάρχων κλπ., που καταδικάζονται πρωτόδικα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ζητάει με ανακοίνωσή του την άμεση τροποποίηση της άδικης και ενδεχόμενα αντισυνταγματικής αυτής διάταξης καθότι το συγκεκριμένο άρθρο τροποποίησε, επί το δυσμενέστερο για τους αιρετούς την προγενέστερη αντίστοιχη διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με την απάλειψη του σημαντικού και κρίσιμου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος όρου περί προξένησης ή μη οικονομικής βλάβης στο Δήμο ή την Κοινότητα κλπ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η στέρηση του αναφαίρετου δικαιώματος κάθε πολίτη, αλλά και του αιρετού να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα πριν να στερηθεί έστω και πρόσκαιρα το αξίωμα που του εμπιστεύθηκε η λαϊκή βούληση, με όλες της αυτονόητης για το κύρος του και την αξιοπιστία του επιπτώσεις είναι τουλάχιστον απαράδεκτη.
Για τους λόγους αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ ομόφωνα αποφάσισε
1)Να τροποποιηθεί το άρθρο 236 παρ.2α και 2β του Νόμου 3852/2010 και να θέτει σε αργία ο Ελεγκτής Νομιμότητας τους αιρετούς μετά την αμετάκλητη απόφαση των Δικαστηρίων για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και εφ’όσον υπάρχει ρητή αναφορά στην απόφαση περί πρόκλησης οικονομικής βλάβης στο Δήμο κλπ.
2)Η ισχύς της παραπάνω διοικητικής ποινής να αφορά στην θητεία που διαπράττεται το αδίκημα ή  σε κάθε περίπτωση σε θητεία που να αφορά στο χρόνο έκδοσης της αμετάκλητης απόφασης για το ίδιο αξίωμα εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει.
3)Να συντομευτούν όλες οι προθεσμίες εκδίκασης των υποθέσεων και έκδοσης αποφάσεων σε όλα τα στάδια της Δικαιοσύνης που αφορούν τα παραπάνω αδικήματα.

Στο μεταξύ κατά πλειοψηφία ,με αποχή της  Αυτοδιοικητικής παράταξης  που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, συμπαρίσταται στον αιρετό περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη.