Κι άλλη δικαίωση συμβασιούχων

grafeia

Η δικαίωση για τους συμβασιούχους πριν του 2001 έσκασε ως βόμβα σήμερα στα δικαστήρια του Αρείου Πάγου αφού οι δικαστές αναγνώρισαν ότι καλύπτουν πάγιες αι διαρκείς ανάγκες.
Η δικαίωση ήρθε για τις καθαρίστριες του ΟΠΑΠ το σκεπτικό όμως της απόφασης ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες εργαζόμενους σε δημόσιο και δήμους.
Σημαντικό στοιχείο στο σκεπτικό της απόφασης αποτελεί το ότι εργάζονταν στον Οργανισμό πριν το 2001 όποτε με τη Συνταγματική Αναθεώρηση (άρθρο 103) απαγορεύτηκε η μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, όπως και η μετατροπή των απασχολουμένων με σύμβαση έργου που εργάστηκαν στον Οργανισμό από το 1991 έως του 1998.
Σημαντικό λοιπόν ότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι πριν την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, δεν υπάρχει απαγόρευση μονιμοποίησης των συμβασιούχων και τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία (νόμοι 2112/1920, 3239/1954, κλπ), εάν συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.