Προϋπολογισμός και Αντιπρόεδρος στον Σ.Π.Α.Π

spap

Με την ομόφωνη εκλογή του Νικόλαου Παναγιώτου, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς στη θέση του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε) του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π) και την ομόφωνη έγκριση του προϋπολογισμού για το 2011, ολοκληρώθηκε η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Ε.Ε του Συνδέσμου στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση ο Προεδρεύων της επιτροπής, Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη για την έως τώρα πολύ καλή συνεργασία, και πρότεινε το Νικόλαο Παναγιώτου, στη θέση του Αντιπροέδρου, πρόταση που έγινε και ομόφωνα αποδεκτή. Επίσης, ομόφωνα ορίστηκε το Δημαρχείο Αμαρουσίου ως έδρα των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π.

Με τη σημαντική αναμόρφωση των διοικητικών εξόδων του προϋπολογισμού προς όφελος της εκτέλεσης περισσότερων κοινωφελών έργων, να είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Ε.Ε, και με τις απαραίτητες διατυπώσεις του αρμόδιου υπηρεσιακού παράγοντα, εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Σ.Π.Α.Π για το 2011.

Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε παρόντων των μελών Νικόλαου Παναγιώτου από το Δήμο Κηφισιάς, Κυριάκου Κοντάκη από το Δήμο Διονύσου, Βλάση Σιώμου από το Δήμο Πεντέλης, και του Παναγιώτη Μπόλλα από το Δήμο Πεύκης – Λυκόβρυσης.