Μην «κόψετε» την Αγωγή του Πολίτη από το Νέο Λύκειο!

Πολιτική – Πολιτειακή Παιδεία το ΕΠΕΙΓΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ για την Ελλάδα τώρα! Είμαστε ψηφοφόροι για μια μέρα, πολίτες όμως κάθε μέρα!
Στο σχέδιο της κυβέρνησης για το Νέο Λύκειο που εισήλθε στη φάση της διαβούλευσης δεν περιλαμβάνεται πλέον το μάθημα της Αγωγής Πολίτη που διδασκόταν ως «Πολιτική & Δίκαιο» μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων – μάθημα κορμού στη Β’ Λυκείου. Το μάθημα κατ’ ουσία καταργείται, καθώς μετατρέπεται σε μάθημα επιλογής μόνο στη Γ’ Λυκείου και για ένα μικρό μέρος των μαθητών. Το μάθημα εισήχθη το 1931 ως «Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης», καταργήθηκε το 1967 από τη δικτατορία και επανεισήχθη αργότερα ως «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ». Το ορθό θα ήταν η Αγωγή του Πολίτη να γίνει κύριο μάθημα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπως εξάλλου συμβαίνει στα περισσότερα δημοκρατικά κράτη. Επίσης να μην είναι πάρεργο και να διδάσκεται ουσιαστικά και με συνείδηση ευθύνης από άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό.

Σε πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Παιδεία οι Έλληνες κατετάγησαν προτελευταίοι πριν τους Ούγγρους. Ειδικώς στην κερματισμένη Ελλάδα, της ασθενούς και πελατειακής δημόσιας διοίκησης, της αναξιόπιστης πολιτικής και της μεγάλης αποχής, της κυρίαρχης κουλτούρας καταστρατήγησης του νόμου, έλλειψης σεβασμού των κανόνων, προσφυγής στη βία, ανεύθυνης συμπεριφοράς και άκοπης και ευκαιριακής νοοτροπίας, μειωμένης προσωπικής ευθύνης, στην Ελλάδα του 2011, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, του τεραστίου χρέους και των ελλειμμάτων και της προσπάθειας συντεταγμένης ανάταξης που επί μακρόν απαιτείται, η οικογένεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύτερο περιβάλλον αναπαράγουν σε μεγάλο βαθμό τις παθογένειες αυτές. Έτσι οι έφηβοι παραμένουν απαράσκευοι ως πολίτες προς ζημία τόσο του εαυτού τους όσο και της κοινωνίας. Αλίμονο αν οι πολίτες του 2012-2021 δεν είναι άξια μέλη της ελληνικής κοινωνίας, ενημερωμένοι, ατομικά και συλλογικά ενεργοί, υπεύθυνοι, εποικοδομητικά κριτικοί, πιο φιλικοί προς το κράτος τους.  Η ιδιότητα του Έλληνα πολίτη δεν είναι προαιρετική, είναι τιμή αλλά και ευθύνη. Ζούμε στον τόπο που δικαίως θεωρείται απ’ όλον τον κόσμο λίκνο της δημοκρατίας και της πολιτικής φιλοσοφίας. Δεν τα έχουμε πάει καλά με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που στο κάτω – κάτω δεν είναι το υπόδειγμα δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής κλασσικής πόλης.

Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε τώρα, έναν Χάρτη Αυτοδέσμευσης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη, τον εμπλουτισμό των θεσμών αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με στοιχεία άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας.

Την Πολιτειακή Παιδεία, ζητά η Ε.Ε. από τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας. Τα κράτη δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010, το οποίο επιτάσσει ένα από τα 6 προσόντα κάθε αποφοίτου Λυκείου να είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ως προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, κάτι που η Ελλάδα δεν έχει κάνει.

Επείγον ζητούμενο είναι οι ολοκληρωμένοι πολίτες κάθε μέρα και
νέος εθνικός στόχος, η επίτευξη του Έλληνα Ευρωπαίου Πολίτη,
ενόψει των 200 ετών από την παλιγγενεσία του 2021.
Αναβαθμίστε την ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στο Νέο Λύκειο, στο Νέο Σχολείο

του Νίκου Γιαννή