Γραφείο Εθελοντισμού στο Χαλάνδρι

 

 

Γραφείο Εθελοντισμού στο πλαίσιο του προγράμματος “Καλλικράτη” ιδρύει ο Δήμος Χαλανδρίου, μετά από εισήγηση του δημάρχου Γιώργου Κουράση. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χαλανδρίου εξέδωσε ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται να σαχοληθούν με τον εθελοντισμό. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους φορείς καθώς και τους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου, για τα θέματα που σχετίζονται με τον Εθελοντισμό, με τα παρακάτω: Ο νέος νόμος της Αυτοδιοίκησης «Καλλικράτης», προβλέπει την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού σε κάθε Δήμο και ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Απριλίου ψηφίστηκε η ίδρυσή του και στο Δήμο μας, μετά από σχετική και ολοκληρωμένη πρόταση του Δημάρχου, Γιώργου Κουράση.

 Στην πόλη μας δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια το Σώμα Εθελοντών Δήμου Χαλανδρίου, ως κίνηση εθελοντών πολιτών, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί αυτόνομα μεν ως προς την επιλογή των δράσεών του, αλλά με την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών του από τον Δήμο και πάντα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του. Η απόφαση αυτή, εντάσσει στο νεοϊδρυθέν Γραφείο Εθελοντισμού το ήδη υπάρχον Σώμα Εθελοντών και καλεί παράλληλα και όλους τους εθελοντικούς φορείς της πόλης, όπως Ενώσεις – Συλλόγους και Σωματεία καθώς και μεμονωμένους ενεργούς πολίτες, να δηλώσουν την απόφασή τους για την εγγραφή τους σε αυτό.

Επίσης προβλέπει, τη δημιουργία μητρώου Εθελοντών και μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, θα ακολουθήσει ευρεία συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για αμφίπλευρη ενημέρωση, για ανταλλαγή απόψεων, για την επίτευξη συνεργασιών και για τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, το οποίο και θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ελπίζουμε πως μετά από αυτήν την ενημέρωσή σας, σας δίνετε πλέον η δυνατότητα να αποφασίσετε για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσετε τη διάθεσή σας να προσφέρετε εθελοντικά στα δρώμενα της πόλης μας, πιο συντονισμένα και υπό την ευθύνη και την κάλυψη του Δήμου μας.

Σας παρακαλούμε λοιπόν, εφόσον σας ενδιαφέρει ο Εθελοντισμός και η συλλογική προσπάθεια για προσφορά, να μας δηλώσετε τη συμμετοχή σας έως το τέλος Μαΐου 2011, στο Γραφείο Παιδείας & Σχολικής Μέριμνας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132023947-948-949, τις εργάσιμες ημέρες.