Μόνο μισθοδοσία από το κράτος

kedke824

Μόνο τις δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυάται να καταβάλει η Κυβέρνηση για το 2011, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν χθες οι υπουργοί Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης και Οικονομίας κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Οι υπόλοιπες αναγκαίες δαπάνες για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι δήμοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν στα ίδια έσοδά τους.
Με δυο λόγια δηλαδή, η Αυτοδιοίκηση ήδη πένεται, ενώ η κυβέρνηση υπολογίζει και περαιτέρω συνεισφορά της στη δημοσιονομική εξυγίανση.
Αυτή είναι η βασική διαπίστωση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του με κεντρικό θέμα τα οικονομικά των δήμων.

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπουργούς Γ. Ραγκούση και Γ. Παπακωνσταντίνου «η λειτουργία των ΟΤΑ με την έννοια των ελάχιστων δαπανών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι απόλυτα εξασφαλισμένη».
Στα στοιχεία μάλιστα που παρατίθενται, το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων υπολογίζεται στα 3,8 δις ευρώ, ενώ τα ετήσια σταθερά τους έσοδα σε 4,01 δις ευρώ. Διαπιστώνεται δηλαδή και ένα σχετικό «πλεόνασμα» της τάξης των 210 εκ. ευρώ.
Από την αναλυτική όμως διερεύνηση των σχετικών λογαριασμών προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

•    Πρώτον, στα σταθερά έσοδα των δήμων, για πρώτη φορά μετά το 2001 που θεσμοθετήθηκε το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων, ως βασικό κριτήριο για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αθροίζονται τόσο τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ), όσο και τα ίδια έσοδά τους. Τουτέστιν, με τον πιο επίσημο τρόπο ανακοινώνεται ότι πλέον οι ΚΑΠ – που για το 2011 ανακοινώθηκαν ότι θα είναι 2.140.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των 100 εκ. ευρώ που αφορούν στη μισθοδοσία των μεταταγέντων στους δήμους υπαλλήλων) δεν επαρκούν να καλύψουν το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των δήμων – 3,8 δις ευρώ-  και απαιτείται η συνδρομή ιδίων εσόδων τους, ύψους 1,6 ευρώ, βασική πηγή των οποίων αποτελούν τα έσοδα από δημοτικά τέλη και φόρους.

•    Δεύτερον, τα έσοδα των δήμων από φόρους και τέλη εμφανίζονται υπερτιμημένα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ – μέσω της οποίας εισπράττονται τα δημοτικά τέλη – το ποσοστό των απλήρωτων και καθυστερημένων λογαριασμών ανέρχεται στο 20%, ενώ μεταξύ 2011-2010 η αύξηση των απλήρωτων λογαριασμών είναι της τάξης του 35%.
•    Τρίτον, αναγνωρίζεται και από τους δύο υπουργούς ότι τη διετία 2010-2011 «παρακρατήθηκαν» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1,4 δις ευρώ, ενώ ο λογαριασμός προβλέπεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών. Το ερώτημα που προκύπτει προς τον υπουργό Οικονομικών είναι αν υπάρχει άλλος φορέας της γενικής κυβέρνησης ή ακόμη και της κεντρικής, που να έχει μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς ή ακόμα και ως ποσοστό, ανάλογες με αυτές που υπέστη η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μήπως θα πρέπει να αναλογιστεί ότι οι ΟΤΑ συνεισέφεραν ήδη παραπάνω από ότι τους αναλογεί;
•    Τέταρτον, στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρεται το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ.
Πότε όμως θα ανακοινωθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του προγράμματος;
Εάν χρηματοδοτηθεί όπως ο «ΘΗΣΕΑΣ», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή από ΣΑΤΑ και ΚΑΠ, τότε θα μειωθεί περαιτέρω η κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των δήμων;
•    Πέμπτον, πώς θα ικανοποιηθεί το άρθρο 102 του Συντάγματος που επιβάλλει οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους;
Πώς θα εφαρμοστεί το άρθρο 259 του Καλλικράτη, που αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το κόστος θα πρέπει με Π.Δ. να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση;

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, είναι θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από τους δύο υπουργούς η προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξορθολογισμό και νοικοκύρεμα των δήμων.
Είναι όμως πολυτέλεια να ζητά η Αυτοδιοίκηση από την κεντρική κυβέρνηση  να σέβεται το Σύνταγμα και τους Νόμους τους κράτους;

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συμμετάσχει στις 11 Μαίου στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, σε ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία των εργαζόμενων στους δήμους.
Εάν δε, δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις επί των οικονομικών προβλημάτων των δήμων, η ΚΕΔΚΕ θα προγραμματίσει σύσκεψη όλων των δημάρχων της χώρας για να καθορίσει την περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.