Παύθηκε Αντιδήμαρχος στην ΦΙλαδέλφεια-Χαλκηδόνα

halkidona

 

Παύθηκε o Zαχαρίας Χωρινός από τη θέση του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών με απόφαση της Δημάρχου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας. Ο λόγος ήταν οι άστοχοι χειρισμοί του τέως πια αντιδημάρχου στην υπόθεση της μεταφοράς της λαϊκής από τη Σάββα Σταματιάδη στην Επταλόφου. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό η Έφη Γαϊτανά – Αποστολάκη είχε αφαιρέσει και τη δημοτική αστυνομία από το Ζαχαρία Χωρινό. Η μόνη πρωτοτυπία στην περίπτωση είναι ότι αυτήν τη φορά δεν παραιτήθηκε, όπως έκανε με τον Παντελή Γρετζελιά και το Σταύρο Κόντο αλλά παύθηκε, κάτι που συμβαίνει σπάνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο τύπου του Δήμου αναφέρονται τα εξής: Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανακάλεσε την υπ’ αριθ.16/2011 απόφαση της, κατά το μέρος που αφορά τον ορισμό του κ. Ζαχαρία Χωρινού του Κωνσταντίνου, ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής και Ε’ Αναπληρωτή Δημάρχου με το εξής αιτιολογικό: Ο κ. Χωρινός Ζαχαρίας του Κων/νου, παρά το γεγονός ότι ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή την 28/4/2011 περί του μη δυνατού της εκτελέσεως της υπ’ αρ. 53/11 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου «περί εκ περιτροπής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στις οδούς Σ. Σταματιάδη (Ραιδεστού) και Επταλόφου της Φιλαδέλφειας» λόγω του γνωμοδοτικού χαρακτήρα της ως άνω υπ’ αρ. 53/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της μη ύπαρξης σύμφωνης γνώμης της Τροχαίας, κλπ., παρά ταύτα προέβη την 2/5/2011 αναιτιολόγητα, αυθαίρετα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Δημάρχου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως όφειλε και υπεχρεούτο προς τούτο σε εκτέλεση της ως άνω υπ’ αρ.53/11 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετώντας πινακίδες στην οδό Επταλόφου, ενέργεια αυθαίρετη, εσφαλμένη, αντιδεολογική και καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, δεδομένου ότι η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ν. 3852/10 έχει γνωμοδοτικό προς τις υπερκείμενες αρχές χαρακτήρα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν μετά τη λήψη της από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκτελεσθεί. Ως αποτέλεσμα, η ως άνω ενέργεια του Αντιδημάρχου κ. Ζαχαρία Χωρινού δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής, έθεσε δε εν αμφιβόλω ενώπιον της Τοπικής Κοινωνίας της πόλη μας, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία η Δημοτική Αρχή χειρίζεται θέματα μείζονος σημασίας ως εν προκειμένω, τα οποία άπτονται των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών.