Τροπολογία για τις οφειλές στους δήμους

ypes

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», στην οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων :

– διάταξη για τη διαδικασία καταβολής κυρίας οφειλής και προστίμων τρίτων προς δήμους Με τη διάταξη προβλέπεται δυνατότητα  ρύθμισης χρεών τρίτων προς τους Δήμους. Για πρώτη φορά, αφορά όχι το σύνολο των οφειλετών αδιακρίτως αλλά αποκλειστικά  εκείνους, που , ιδίως λόγω της κρίσης δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεων τους. Δεν επωφελούνται δηλ. οι “εκ συστήματος” κακοπληρωτές που δεν κατέβαλαν ούτε καν ένα εύλογο μέρος των οφειλών τους.  Η ρύθμιση, επίσης για πρώτη φορά, δεν σημαίνει τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων. Έτσι δεν εξισώνεται ο συνεπής στις υποχρεώσεις του πολίτης με τον ασυνεπή και εμπεδώνεται η αρχή ότι η τήρηση του νόμου και των υποχρεώσεων εκ μέρους των δημοτών είναι και θα παραμένει πιο συμφέρουσα.
Η  ρύθμιση των χρεών τρίτων προς Δήμους αποτελεί ταυτόχρονα και ουσιαστική στήριξη των οικονομικών της αυτοδιοίκησης, δεδομένου μάλιστα ότι για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται πλέον η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και με τους ΟΤΑ.

-διάταξη για τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  υπόχρεων πολιτικών προσώπων.
Η ρύθμιση προβλέπει τη υποχρεωτική ανάρτηση του Πόθεν Έσχες των υπόχρεων πολιτικών προσώπων στον ιστότοπο της Βουλής, προκειμένου να μην περιοριστεί και αυτή τη φορά, όπως έως  σήμερα προβλεπόταν,  στην άπαξ δημοσίευση στον τύπο. Έτσι εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια και παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον πολίτη να έχει άμεση  πρόσβαση στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών. Η ρύθμιση κατατίθεται ώστε να  εφαρμοστεί   στο υπό δημοσίευση Πόθεν Έσχες το αμέσως προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι η ριζική  αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα Οικονομικά των Κομμάτων, που ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και  θα τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.