Τροπολογία ΥΠΕΣ για υποχρεωτικές μετατάξεις από τους ΟΤΑ

ergazomenoi_dhmoi

 

 

Υποχρεωτικές μετατάξεις από δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε άλλους ΟΤΑ και φορείς του δημοσίου, που παρουσιάζουν ελλείψεις και βρίσκονται στον ίδιο νομό προβλέπει τροπολογία που φέρνει προς ψήφιση στη βουλή το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως σημειώνεται, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε αυτή τη ρύθμιση, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι σε πολλούς δήμους υπηρετεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με εκείνον που έχουν πραγματικά ανάγκη, και ταυτόχρονα υπάρχουν άλλοι ΟΤΑ και άλλοι φορείς του δημοσίου που δεν διαθέτουν τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι προσφάτως, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, είχε αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το δήμο Ρόδου, ενώ είχε επισημάνει ότι σε αυτή την εξοικονόμηση προσωπικού έχει συμβάλει καθοριστικά ο «Καλλικράτης». Στην τροπολογία επισημαίνεται, ότι «το πλεονάζον προσωπικό προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά) και με βάση το εύρος των ασκούμενων στην πράξη αρμοδιοτήτων από τους δήμους στους οποίους υπηρετεί το εν λόγω προσωπικό, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ασκούν οι φορείς υποδοχής. Ο προσδιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού και η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), προκειμένου για την κατάρτιση του προεδρικού διατάγματος να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Επίσης, σε άλλη διάταξη, για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, αναφέρεται ότι «οι διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ.οκ.), αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι δήμοι, δεν επιτρέπουν πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και προσωπικό που οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους». Με τη ρύθμιση, προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους, στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες.

Επισημαίνεται δε ότι «οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας, απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης».

Ακόμη, στην τροπολογία υπάρχει διάταξη για τη διασφάλιση της ισοσκέλισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και τονίζεται ότι «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων δαπανών, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η – υποχρεωτική από το νόμο – ισοσκέλισή του”.

Τέλος, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν έγκρισης της αρμόδια επιτροπής, σε 6.000 συνολικά προσλήψεις