Εγκύκλιος για την απασχόληση καθαριστριών σχολείων τους καλοκαιρινούς μήνες

KATHARISTRIA215

 

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, Οι καθαρίστριες-καθαριστές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνταν στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφέρθηκαν από 1/1/2011, με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους, προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, θα απασχοληθούν για τον καθαρισμό του οικείου Δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Σημειώνεται δε ότι το προσωπικό αυτό δικαιούται κανονικής άδειας που λαμβάνουν και οι λοιποί υπάλληλοι του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3584/2007.