Ευρωπαϊκή μετεκπαίδευση υπαλλήλων

ergazomenoi3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει για τρίτη χρονιά το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης» για νεοπροσληφθέντες εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους των κρατών –μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Στο Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS( site:  www.europa.eu/eas ) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.
Για το πρόγραμμα που θα διοργανωθεί από τις 16 έως τις 28 Οκτωβρίου 2011 από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 30.6.2011, πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 24.6.2011.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Τπουργείων καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 24 Ιουνίου 2011 το Βιογραφικό Σημείωμα (European CV) των ενδιαφερομένων υπαλλήλων τους, καθώς και το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους – επισυνάπτονται – σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail:[email protected], προκειμένου να προταθούν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται, ώστε αυτοί να επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του προγράμματος, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα) καθώς και ημερήσια αποζημίωση ύψους 69 ευρώ.
Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, και όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, έναν μήνα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων._
Για πληροφορίες Ε.Πολυκανδριώτη τηλ: 213-1313460 και  Fax: 210-33 89143 e-mail [email protected]