ΚΕΔΚΕ: Ποιός πλήρωσε τις μειώσεις κ. Υπουργέ;

kedkesss

Απάντηση στον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση σχετικά με τα στοιχεία που γνωστοποίησε χθες στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων για τον «εξορθολογισμό της λειτουργίας και των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Προγράμματος «Καλλικράτης» έδωσε σήμερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ.
Συγκεκριμένα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ συζήτησε το περιεχόμενο της επιστολής του κ. Ραγκούση και κατά πλειοψηφία κατέληξε στα εξής:
Ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης δηλώνει, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, ότι σε ένα χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης» περιόρισε τις κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά 25% ή 1,2 δις €.
Ωστόσο ο κ. υπουργός δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά από πού περικόπηκαν οι δαπάνες αυτές. Δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά για το πόσες κοινωνικές δομές των δήμων έκλεισαν, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού.
Πόσοι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους;
Πόσα παιδιά δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς;
Πόσοι ανήμποροι δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι»;
Τελικά τις μειώσεις που ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε ο κ. υπουργός ποιος τις πληρώνει; Η απάντηση είναι ο Έλληνας φορολογούμενος.
Σε όλη την Ευρώπη η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρείται το τελευταίο ανάχωμα αντιμετώπισης της κρίσης. Οι πολίτες προσφεύγουν στην πλησιέστερη σε αυτούς εξουσία για να βρουν υποστήριξη και αποκούμπι. Στη χώρα μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. υπουργός ισχυρίζεται επίσης ότι δεν υφίσταται θέμα υποχρηματοδότησης των δήμων. Τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ. Ραγκούση, υπερκαλύπτουν τις ανελαστικές δαπάνες τους.
Ωστόσο η σκληρή αλήθεια είναι διαφορετική: Κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο οι ΟΤΑ θα είναι σε θέση να καλύψουν μόνο τις δαπάνες για τους μισθούς και τα τοκοχρεωλύσια, ενώ όλες τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις καλύψουν μέσω της (αύξησης;) τοπικής φορολογίας.
Άρα, ποιος θα κληθεί να πληρώσει πάλι το μάρμαρο;

Τέλος, ο κ. υπουργός ισχυρίζεται ότι ολοκλήρωσε τη θέσπιση των θεσμικών παρεμβάσεων σχετικά με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, με βάση τα δεδομένα του ίδιου του υπουργείου Εσωτερικών, ένα χρόνο μετά από την ψήφιση του νόμου 3852/2010 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί  19 Προεδρικά Διατάγματα και 34 Υπουργικές Αποφάσεις.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για σημαντικά Προεδρικά Διατάγματα, που αφορούν στη λειτουργία και τις παρεμβάσεις των δήμων. Μεταξύ αυτών το Π.Δ. για την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ», ή το Π.Δ. για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, θα έπρεπε να ήταν έτοιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Αποτέλεσμα  αυτής της καθυστέρησης είναι οι δυσλειτουργίες τόσο στη λειτουργία των δήμων όσο και στην συλλογική τους έκφραση.  
Τέλος να υπογραμμίσουμε ότι η ΚΕΔΚΕ στην κρίσιμη περίοδο που περνάει η χώρα δεν διεκδικεί τίποτα παραπάνω από την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων του κράτους και πως ο περιορισμός των δαπανών των δήμων σημαίνει περιορισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.