Διαμαρτυρία ΠΟΕ – ΟΤΑ για την την απομακρυνσή τους από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ekdasinedrio22

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 118/24-5-2011), «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, περιέχει διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3966/2011 η σύνθεση του Δ.Σ. αποτελείται σχεδόν από τα ίδια μέλη με μόνη εξαίρεση τον αποκλεισμό του εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Φαίνεται ότι η παρουσία του εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. περίπου 8 χρόνια ήταν η βασική αιτία δυσλειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τώρα «ανοίγουν νέοι δρόμοι για την αναμόρφωση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης».

Κύριε Υπουργέ,

Η θεσμική παρουσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας χαριστικής νομοθετικής πρωτοβουλίας των κυβερνήσεων αλλά αποτέλεσμα των πολύχρονων παρεμβάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος που στόχο είχε την ουσιαστική αναβάθμιση και την συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που μέχρι τότε οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (πρώην Υπουργείο Προεδρίας) αδιαφορούσαν προκλητικά με τις γνωστές συνέπειες στην δομή του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πρότασή μας που τότε υιοθέτησε και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για την ίδρυση ανεξάρτητης Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης η κυβέρνηση επέλεξε την ίδρυση της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενταγμένη στο Ε.Κ.Δ.Δ. που μετονομάστηκε σε Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τη συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο Δ.Σ.

Στα 8 χρόνια παρουσίας μας στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μοναδικός σκοπός ήτανε η βελτίωση, η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με τις προτάσεις μας και τις παρεμβάσεις μας άρχιζαν να αποδίδουν καρπούς.

Φαίνεται ότι οι «φανεροί» πολέμιοι της εισόδου μας το 2003 στο Δ.Σ., τότε υπηρεσιακοί παράγοντες, σήμερα πολιτικοί αλλά και οι «αφανείς» εχθροί της θετικής παρουσίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στο Δημόσιο βρήκανε πρόσφορο έδαφος.

Κύριε Υπουργέ,

Δεν θα σας ζητήσουμε την ανάκληση της απόφασής σας γιατί εμείς οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. ότι έχουμε κερδίσει το έχουμε κάνει μέσα από αγώνες και είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Άλλοι πρέπει να αισθάνονται ενοχές και περισσότερο εσείς που για άλλη μια φορά απαξιώνετε την θεσμική και ουσιαστική εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών φορέων και ιδιαίτερα ενός ανθρώπινου δυναμικού που σύμφωνα και με τις διακηρύξεις σας θα αποτελέσουν το «βασικό παράγοντα της αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                      Ιωάννης Τσούνης