Ο Παπαδημούλης πρόεδρος της Επιτροπής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης

papadimoulis

Ο ευρωβουλευτής του Συνασπισμού, Δημήτρης Παπαδημούλης εξελέγει ομόφωνα εχθές, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Επιτροπή αποτελείται από 84 βουλευτές που εκπροσωπούν τα 47 Kοινοβούλια των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η μόνη από τις δέκα κοινοβουλευτικές επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης που προεδρεύεται από βουλευτή που ανήκει στο κόμμα της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL).