Δεν υπάρχει σχέδιο για μείωση μισθών 40%

ragous_papak96

Κανένας σχεδιασμός για μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι 40% δεν υπάρχει από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που λάβαμε πριν από λίγο με τίτλο «Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με πληροφορίες περί οριζόντιων μειώσεων 40% στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, που επικαλούνται ως πηγή την ΑΔΕΔΥ» αναφέρονται τα εξής:
«Πληροφορίες που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για οριζόντιες περικοπές αποδοχών έως 40% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου, αναφέροντας ως πηγή εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ. Ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σχεδιασμός στο πλαίσιο του Νέου Μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και ότι αντίστοιχες εκτιμήσεις στερούνται επαφής με την πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός του Νέου Μισθολογίου αφορά στην άρση αδικιών μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων που εκτελούν ίδιες εργασίες και διαθέτουν τα ίδια προσόντα προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα στο δημόσιο η αρχή της ίσης αμοιβής για δουλειά ίσης αξίας».