Ευρωπαικό πρόγραμμα : οι Ευρώποι για του Πολίτες 2007-2013

europe_flag

 

 

Με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε ότι το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή συστάσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις αδελφοποιήσεις πόλεων που θα διαδεχθεί το τρέχον πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013».

 

Οι εν λόγω συστάσεις θα αποτελέσουν το κείμενο της Πράσινης Βίβλου στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα των τριών περιφερειακών σεμιναρίων που διοργάνωσε το Συμβούλιο σε Ταλίν (25-26 Μαρτίου), Μάλτα (17-18 Ιουνίου) και Κολονία (9 Νοεμβρίου) το 2010 με θέμα τις αδελφοποιήσεις πόλεων ως εργαλεία αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων. Η Πράσινη Βίβλος θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού συνεδρίου για την ιδιότητα του πολίτη και τις αδελφοποιήσεις πόλεων που συνδιοργανώνεται από το CEMR, την Ένωση των Πολωνικών Πόλεων και την πόλη του Ρύμπνικ, όπου και θα λάβει χώρα από 29 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου τ.ε. (βλ. http://www.rybnik2011.eu/).

Στη συνέχεια, τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα ενσωματωθούν σε μια «Λευκή Βίβλο για τη νέα ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη», την οποία το CEMR θα παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαβούλευση μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα (http://www.rybnik2011.eu/en/downloads/consultation_on_citizenship.html), επιλέγοντας τα θεματικά πεδία στα οποία δύνανται να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους και να αποστείλουν τις απαντήσεις τους μέχρι την 20η Ιουλίου 2011 με ηλεκτρονικό τρόπο ([email protected]) ή με το ταχυδρομείο στην εξής διεύθυνση: Council of European Municipalities and Regions Secretariat General 15 rue de Richelieu F-75001 Paris FRANCE