Συναδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

ds_attikis

Την 16η συνεδρίασή του θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο της  Αττικής την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (Λεωφ. Μεσογείων 156, Παπάγος – Χολαργός).
Στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών 12ης και 13ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβου-
λίου Αττικής.
2. Παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών Δυτικής Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Δήμου)
3. Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού οχήματος στο Δήμο Παλλήνης.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Κισκήρα)
4. Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού μηχανήματος έργου στο Δήμο Λαυρεω-
τικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Κισκήρα)
5. Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού μηχανήματος έργου στο Δήμο Μαρα-
θώνα.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Κισκήρα)
6. Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ι. Σγουρός)