Σύνδεσμος ΒΑΠ: Υποστηρικτής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευφυής ενέργεια

21ota

O Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει όσον αφορά την υιοθέτηση από τους Δήμους στρατηγικών που ευνοούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τις φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, καθώς και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, συμμετέχει ως υποστηρικτής και συνεργαζόμενο μέλος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια στην Ευρώπη – Intelligent Energy for Europe (ΙΕΕ), με τίτλο «Affirmative Integrated Energy Design Action – AIDA».

Κύριος συντονιστής του έργου στο οποίο συμμετέχουν 9 Ευρωπαϊκοί Φορείς θα είναι το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ενώ από ελληνικής πλευράς, κύριος συμμετέχων είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ δηλαδή της αναδιατύπωσης της οδηγίας για την «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα «σχεδόν μηδενικών εκπομπών κτίρια Nearly Zero Emission Buildings NZEBs» που σύμφωνα με το νόμο 3851/2010 όλα τα νέα δημόσια κτίρια, από το 2014 και μετά, θα πρέπει να κτίζονται με αυτές τις προδιαγραφές.

Στόχος λοιπόν του έργου είναι η προώθηση και διευκόλυνση της αγοράς για την διείσδυση των NZEBs συμβάλλοντας ενεργά και βοηθώντας τον Δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους. Παράλληλα, θα προβάλλει νέες ιδέες και «εργαλεία» που σχετίζονται με NZEBs προς τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την κατασκευή κτιρίων.

Ο ΣΒΑΠ από τη συνεργασία που θα αναπτυχθεί μέσω του έργου αναμένεται να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στους Δήμους Μέλη σημαντικά ωφέλη όπως:

•    Τεχνική & επιστημονική υποστήριξη που θα δοθεί από το ΚΑΠΕ προς τους συνεργαζόμενους δήμους σχετικά με την κατασκευή νέων κτιρίων ή την ανακαίνιση υπαρχόντων προκειμένου να γίνουν κτίρια μηδενικής (ή σχεδόν μηδενικής) κατανάλωσης ενέργειας. Το ΚΑΠΕ θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο Δήμο στη διαδικασία της προκήρυξης και στο καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων.
•    Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων σε study tours σε πρότυπα κτίρια (μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας) είτε στο εξωτερικό είτε στη Ελλάδα. Τα  έξοδα θα καλύπτονται από το έργο.
•    Διοργάνωση δράσεων διάδοσης από το ΚΑΠΕ στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι.