Συμμετοχή και Ένταξη Μεταναστών στις Τοπικές Κοινωνίες

metanaston

Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Συμμετοχή και Ένταξη Μεταναστών στις Τοπικές Κοινωνίες – Ο θεσμός των ΣΕΜ στην Ευρώπη και την Ελλάδα». Το Συνέδριο αφορούσε στην προβολή και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των ΣΕΜ,  την ανάδειξη Καλών Πρακτικών συμμετοχής στα κοινά, καθώς και τη δικτύωση και συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ορθή θεμελίωση του νέου θεσμού σε τοπικό επίπεδο.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ανδρέας Τάκης και ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας κ. Μιχάλης Χάλαρης.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ανδρέας Τάκης μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «μόνο μέσα από τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της μετανάστευσης και να αποφύγουμε φαινόμενα που υποδαυλίζουν κινδύνους περιχαράκωσης ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουμε την ίση συμμετοχή στην ευημερία όλων των πληθυσμιακών ομάδων της χώρας.
Στις σύγχρονες δημοκρατικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, οι πολιτικές ένταξης δεν μπορούν απλώς να επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, με την κεντρική διοίκηση να σχεδιάζει ερήμην των μεταναστευτικών πληθυσμών. Επιπλέον, η καθημερινή ζωή αποδεικνύει ότι επικοινωνία μεταξύ κράτους και μεταναστών πραγματώνεται πιο εύκολα στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών. Στο επίπεδο των Δήμων, λοιπόν, οι μετανάστες μπορούν να επικοινωνήσουν τις ενταξιακές τους επιδιώξεις και τους προβληματισμούς τους. Αυτή η διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται από μια ώθηση ιδεών από κάτω προς τα πάνω και έρχεται να εφαρμόσει και ασφαλώς να συμπληρώσει τις ενταξιακές πρωτοβουλίες της κεντρικής διοίκησης.
Με την θέσπιση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών αναγνωρίζεται αυτό ακριβώς το γεγονός,  ότι, δηλαδή, η ένταξη ξεκινά και πολλές φορές ολοκληρώνεται στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών. Η ένταξη ξεκινά από τη διασφάλιση της νομιμότητας της διαμονής του μετανάστη, προϋποθέτει την αναγνώριση μιας δέσμης δικαιωμάτων μέσω των οποίων είναι Η λειτουργία των ΣΕΜ αποτελεί εκκολαπτήριο για την πλέον ενεργητική μορφή ένταξης, την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και λοιπών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στη χώρα στις τοπικές εκλογές. Η ενεργός συμμετοχή με τη σειρά της συντελεί καθοριστικά στην άρση των αποκλεισμών, σηματοδοτεί την ουσιαστική κοινωνική συνύπαρξη μεταξύ των μεταναστών και των τοπικών κοινωνιών υποδοχής και αναδεικνύει τον πρωτοποριακό ρόλο της αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας δημοκρατικής και ανοιχτής στη διαφορετικότητα.»
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις, τα αποτελέσματα και τα οφέλη του Έργου, επισημαίνοντας ότι «η υποστήριξη της στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΕΜ μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, την εξασφάλιση κοινωνικής ειρήνης και τη βελτίωση της ζωής των νέων κατοίκων των πόλεων. Εφόσον τα ΣΕΜ συσταθούν και λειτουργήσουν σωστά μπορούν να αποκτήσουν βαθμιαία μεγάλο ηθικό κύρος στις τοπικές κοινωνίες. Είναι βέβαιο ότι η εγνωσμένη  δημοκρατική ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών θα αγκαλιάσει το νέο θεσμό και θα του προσδώσει δύναμη, λειτουργικότητα, φαντασία και αποτελεσματικότητα. Η συνδρομή της πολιτείας σ’ αυτή τη διαδρομή πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστική και γενναιόδωρη.»

Στην 1η Ενότητα του Συνεδρίου με θέμα «Ευρωπαϊκή Εμπειρία» με συντονίστρια τη Δημοσιογράφο του «Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-ΑΠΕ» κα. Σοφία Αραβοπούλου, Ευρωπαίοι  εκπρόσωποι αντίστοιχων αυτοδιοικητικών θεσμών μετέφεραν την πολύτιμη εμπειρία τους, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές συγκρότησης και λειτουργίας παρόμοιων συμβουλευτικών και παρεμβατικών δομών στις τοπικές τους κοινωνίες.
•    Ms. Merce Gonz΄alez Esteve, Secretary of the Municipal Immigration Council of Barcelona
•    Mr. Dimitri Verdonck, President of ACP-Association Cultures & Progres, Pour la Solidarite, Brussels

Η 2η Ενότητα «Η Ελληνική Εμπειρία», με συντονίστρια τη Δημοσιογράφο της εφημερίδας «Έθνος», κα Μαρία Ψαρά, περιελάμβανε τις τοποθετήσεις Ελλήνων εκπροσώπων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υπογράμμισαν τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει όσον αφορά στη σύσταση και λειτουργία των ΣΕΜ στο Δήμο τους, αλλά και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην κοινή προσπάθεια για την εκκίνηση του νέου θεσμού.
•    κ. Γεώργιος Μακρυνός, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Παιδείας & Μεταναστευτικής Πολιτικής Δήμου Κορυδαλλού
•    κα. Σταματούλα Τράνακα, Υπεύθυνη Διαπολιτισμικού Κέντρου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Δήμου Αθηναίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρεμβάσεις των ίδιων των μεταναστών κατά την 3η Ενότητα του Συνεδρίου με θέμα «Οι εμπειρίες των μεταναστών».
•    κ. Σαμουήλ Ιωσήφ Αζέρ, Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων στην Ελλάδα
•    κα. Κωτσοπούλου Πετρονέλα Λουμινίτσα, Ελληνομολδαβικός Επιμορφωτικός Σύνδεσμος Φιλίας των Μολδαβών και Φιλομολδαβών της Αθήνας
•    κ. Χουσεΐν Φαρούκ, Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαγκλαντές DOEL
•    κ. Kινίουα Νικόδημος, Μ.Κ.Ο. Asante
Μέσα από τις εισηγήσεις τους, εκφράστηκε ο προβληματισμός και ακούστηκαν οι αγωνίες των ανθρώπων εκείνων που τους αφορά άμεσα ο νέος αυτός θεσμός των ΣΕΜ, καθώς έργο των Συμβουλίων είναι, μεταξύ άλλων, η  καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων τους, όσον αφορά στην επαφή τους με τις υπηρεσίες του Δήμου και της πολιτείας γενικότερα, αλλά και στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία. Τη συγκεκριμένη ενότητα συντόνισε ο Δημοσιογράφος κ. Γκάζι Καπλάνι.
Ο κ. Γιάννης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έκλεισε τις εργασίες του Συνεδρίου, συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα των προτάσεων που παρουσιάστηκαν.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης – ΕΠΕΚΣΑ και τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)», του Ετήσιου Προγράμματος 2009 (Δράση 1.4/09) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Το Έργο περιελάμβανε μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων και ενεργειών για την παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης, όσον αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη στελέχωση των ΣΕΜ, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα τόσο της αυτοδιοίκησης, όσο και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Στόχος ήταν η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και επιμόρφωσης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και στο προσωπικό των Δήμων που θα κληθούν να οργανώσουν τη λειτουργία τους και να υλοποιήσουν τις τοπικές δράσεις ένταξης των μεταναστών, αναφορικά με τη συγκρότηση των ΣΕΜ.